O-STA

V Sloveniji 4,4 odstotka več hitrorastočih podjetij

V letu 2013 je v Sloveniji na področju industrije, gradbeništva in poslovnih storitev delovalo 570 hitrorastočih podjetij glede na rast števila zaposlenih, kar je 4,4 odstotke več kot leta 2012.

K rasti števila teh podjetij so v letu 2013 največ prispevala podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, saj se je število teh podjetij v primerjavi s prejšnjim letom povečalo kar za 30 odstotkov.

Največ hitrorastočih podjetij je v letu 2013 spadalo v predelovalne dejavnosti, 165 podjetij (28,9 odstotka), od tega jih je približno tretjina spadala v dejavnost proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav.

18,2 % hitrorastočih podjetij je spadalo v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, 15,8 % pa v dejavnost promet in skladiščenje.

V katerih dejavnostih so največ zaposlovali?

Hitrorastoča podjetja so v letu 2013 zaposlovala 33.293 oseb ali za 13,1 odstotka manj kot v prejšnjem letu. Največ oseb so v letu 2013 tako kot v prejšnjem letu zaposlovala hitrorastoča podjetja v predelovalnih dejavnostih (11.429 zaposlenih ali 34,3 odstotka). 20,3 odstotka oseb je bilo zaposlenih v hitrorastočih podjetjih v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, 10,5 odstotka pa v hitrorastočih podjetjih v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (od tega 44,4 odstotka v zaposlovalnih dejavnostih).

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi je približno 9 % hitrorastočih

Med podjetji, ki so spadala v dejavnosti industrija, gradbeništvo in poslovne storitve in so zaposlovala vsaj 10 oseb, je v letu 2013 delovalo približno 9 % hitrorastočih podjetij. Ta podjetja so zaposlovala okoli 9 % oseb od vseh v opazovanih podjetjih.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/04/v-sloveniji-44-odstotka-vec-hitrorastocih-podjetij/