O-STA

Preverite posebno ponudbo kreditov za podjetnike!

Banka Koper je oblikovala posebno in enkratno 100-milijonsko kvoto kreditov za podporo in ugodnejše financiranje investicij v razvoj domačega gospodarstva. Krediti so namenjeni izključno domačim podjetjem za financiranje investicij, ki zagotavljajo širitev poslovanja, internacionalizacijo ter zvišujejo dodano vrednost in zaposlenost.

Ciljna skupina:

  • kreditojemalci, ki potrebujejo dolgoročni kredit za osnovna sredstva z namenom novih investicij, ki zagotavljajo rast in razvoj podjetja (izvzeti so investicijski nepremičninski projekti),
  • izvozno naravnana mala, srednja in velika podjetja (tudi samostojni podjetniki),
  • komitenti z najmanj 50% letnega prometa pri Banki Koper oziroma novi komitenti, ki prenesejo plačilni promet na Banko Koper.

Kakšne ugodnosti nudijo?

  • Višina kredita ni omejena, odvisna je od vrste investicije ter od kreditne sposobnosti kreditojemalca.
  • Odplačilna doba do 7 let.
  • Obrestne mere so bistveno nižje v primerjavi z redno ponudbo.
  • Različne, prilagojene možnosti zavarovanja: z menicami, zastavo premičnine ali nepremičnine, s poroštvom primernih porokov ali z drugo obliko zavarovanja, ki za Banko Koper predstavlja zadostno jamstvo.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/05/preverite-posebno-ponudbo-kreditov-za-podjetnike/