O-STA

Davčna obravnava stroška za nakup vinjete

Vinjeto kot strošek lahko uveljavite na potnem nalogu ali na obračunu kilometrine. Več o temu, smo pisali že tukaj.

Davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete v Sloveniji

Skladno z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo se za povračilo stroškov na službenem potovanju šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza. Kako pravilno izpolnite potni nalog si preberite tukaj.

Glede na zgoraj navedeno menimo, da se povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec izplača delojemalcu, ki ga napoti na službeno potovanje z lastnim avtomobilom, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in sicer pod pogojem, da je dokumentirano s potnim nalogom (iz katerega je razvidno, da je na službenem potovanju smiselna uporaba cestninske ceste) in z računom.

Želite vedeti več o potnih nalogih?

Delavcu se v koledarskem letu v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov nakupa ene letne ali največ dveh polletnih vinjet.Če pogoji niso izpolnjeni, se povračilo stroška vinjete všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Davčna obravnava vinjete na službenem avtomobilu, ki ga delojemalec uporablja v privatne namene

Skladno z Zakonom o dohodnini se v primeru, da delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene, v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila, in sicer ne glede na dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo.

Nabavna vrednost vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se v drugem letu zniža za 15% in v naslednjih letih do vključno četrtega leta še vsako leto za 15%, v petem letu se zniža še za 10% in v naslednjih letih do vključno osmega leta še vsako leto za 10%, v vseh naslednjih letih je enaka 10%.

Če delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene, se nabavna vrednost, ugotovljena na način določen v prejšnjem stavku, zmanjša za 50% in če delodajalec zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila, se davčna osnova mesečno poveča za 25%. Boniteta se ne ugotavlja v primeru uporabe osebnega vozila zaradi izvajanja ukrepov varovanja, ki jih izvaja policija v skladu z zakonom o policiji.

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z davčno zakonodajo lahko pokličete naše davčne svetovalce na 01 600 1530 ali jim pišete na data@data.si.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/09/davcna-obravnava-stroska-za-nakup-vinjete/