O-STA

Razmišljate o vstopu na ruski trg?

Podjetja, ki se odločajo, da bi začela svoje poslovanje na zelo zahtevnem ruskem trgu, se morajo nanj dobro pripraviti. Rusija je 5. največja država po rasti BDP in največja država na svetu po ozemlju, njen trg potrošnikov obsega več kot 140 milijonov ljudi, ima ogromne naravne vire, visoko izobraženo delovne silo in tehnološko napredne raziskave ter proizvodne zmogljivosti.

Vsekakor morajo podjetja dobro premisliti na kakšen način oz. v kakšni možni organizacijski obliki bodo vstopila nanj. Predvsem velja tudi dobro premisliti o primernosti izdelkov in storitev za ruske potrošnike, o načinih in možnih organizacijskih oblikah vstopa na trg, dostavi in distribuciji izdelkov ter izbiri primernih marketinških strategij. Pomembno je, da si podjetnik oziroma podjetje preden vstopi na ta trg zastavi osnovna vprašanja in skuša ugotoviti, ali je podjetje dovolj pripravljeno na poslovanje na tem trgu. Kako raziskati trg in kupno moč, si lahko preberete tukaj.

Kako narediti marketinško strategijo? Pridite na naše brezplačno izobraževanje Kako pridobiti in zadržati kupca ter marketinški načrt.

Prijava na izobraževanje

Preden podjetje vstopi na ruski trg, mora dobro premisliti in izbrati pravi pristop, saj je kot rečeno to zahteven trg. Potrebno je tudi premisliti, ali podjetje res želi prodajati svoje izdelke na tem trgu, kako želi podjetje poslovati; preko družbe z omejeno odgovornostjo, predstavništva, kakšne druge oblike ali celo preko spletne trgovine?

Če vas zanima Internacionalizacija poslovanja preko spletne trgovine s pravno obravnavo, vabljeni na naš seminar.

Prijava na seminar

Zelo pomembno je vedeti, kakšne so značilnosti in prednosti izdelka oz. blaga pred ostalo konkurenco na tem trgu in ali je res Rusija primeren trg za plasiranje tega proizvoda oz. storitve. Potrebno je nadalje vedeti, ali bi bilo podjetje dejansko v Rusiji tudi konkurenčno, prav tako pa mora imeti dovolj sredstev, predvsem pa časa, ki je potreben za vstop na ruski trg. Prav tako se mora vprašati, ali ve kako zavarovati plačila tveganja na ruskem trgu in če ve, kako najti npr. potencialne partnerje, zastopnike ali pa distributerje?

Potrebno je tudi vedeti, da podjetja iz nekaterih evropskih ter azijskih držav zaradi neposredne bližine ruskemu trgu in dolgotrajnih dobrih medsebojnih odnosov predstavljajo močno konkurenco slovenskim podjetjem. V Rusiji so še vedno močno prisotni: birokracija, šibka pravna država in korupcija, ki vplivajo na ustanavljanje podjetij, pobiranje davkov, reševanje sporov, premoženjske in intelektualne pravice, potrditev in standardiziranje izdelkov ter carinjenje.

Vsekakor pa je pomembno, da se podjetje zaveda, da je ob morebitnem vstopu na ruski trg potrebno precej vlaganj v prepoznavnost, trženje izdelkov, prodajne poti, človeške vire in poslovne odnose.

Pripravili: Anja Grahek in Sanda Vodičar Horvat, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/11/razmisljate-o-vstopu-na-ruski-trg/