O-STA

IZJAVA ZA JAVNOST

IZJAVA ZA JAVNOST

BO SOCIALNI DIALOG IN KOLEKTIVNE POGODBE V JAVNEM SEKTORJU VLADA NADOMESTILA Z UREDBAMI IN ZAKONI ?

Glavni odbor FIDES sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije se je na seji 5. marca 2003 seznanil z gradivom za sejo Sveta za sistem plač v javnem sektorju. Gradivu je priložen tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

FIDES je prepričan, da je informacija o predlogu sprememb zakona o sistemu plač, ki se sploh še ne uporablja ( uporabljati se bo začel s 1. januarjem 2004 ) pomotoma uvrščena na sejo Sveta.

Kako je namreč mogoče, da v mesecu, ko bo izpeljan referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo, Vlada predlaga take neevropske rešitve?

Predlog sprememb in dopolnitev omenjenega zakona namreč kažeta pravi, povsem neevropski obraz trenutne slovenske oblasti. Namesto socialnega dialoga z zaposlenimi v javnem sektorju le tega nadomeščajo z oblastniško močjo.

Če sindikati, ki zastopamo večino zaposlenih v celotnem javnem sektorju v predvidenem roku, ki je mimogrede povedano povsem neustrezen glede na pomembnost in vsebino novih kolektivnih pogodb za metodologijo in javni sektor, pogodb dejavnosti in poklicev, ne sklenemo vseh kolektivnih pogodb v zakonsko predvidenem roku, smo po predlaganih spremembah zakona postavljeni pred dejstvo, da se bo sprožil postopek arbitraže. Odločba arbitraže nadomesti kolektivno pogodbo. Če arbitraža ne opravi naloge v predvidenem roku, vlada z uredbo in kasneje z zakonom uredi vprašanja, o katerih s sindikati ni bilo doseženo soglasje! Poenostavljeno povedano, če sindikati ne pristanemo na predloge Vlade, naj nam bo že vnaprej jasno, da bo ta vprašanja uredila z zakonom.

Ali je to nova evropska oblika socialnega dialoga in socialnega partnerstva ?

Vladi svetujemo, da se strokovno poduči, kako postopati in ravnati z zaposlenimi in njihovimi predstavniki, če v kriznem času želi uveljavitev manj všečnih ukrepov.

Literature je več kot dovolj.

Glavni odbor FIDES