O-STA

Javno povabilo: "Usposabljanje na delovnem mestu 2015"

Zavod RS za zaposlovanje je danes na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa "Usposabljanje na delovnem mestu 2015". Za javno povabilo je na voljo 8 milijon evrov sredstev, od tega jih 85 % prispeva Evropski socialni sklad.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Namenjeno je delodajalcem iz vse Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo. Program omogoča, da delodajalec spozna brezposelno osebo v konkretni delovni situaciji in jo za predvideno delovno mesto usposobi v skladu s programom usposabljanja, ki ga delodajalec predlaga v ponudbi.

Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem povrne upravičene stroške izvedbe usposabljanja, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz.

Kdo se lahko vključi v usposabljanje?

Vključijo se lahko brezposelni, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Predvidena je vključitev 4.250 brezposelnih.

Kako bo program potekal?

Program poteka brez sklenitve delovnega razmerja in pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev. S pomočjo na konkretnem delovnem mestu pridobljenih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj se bodo vključenim osebam povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas.

Koliko časa traja usposabljanje?

Usposabljanje traja:

  • en mesec (za preprosta delovna mesta),
  • dva meseca (za zahtevnejša delovna mesta),
  • za osebe, mlajše od 30 let pa lahko tri mesece.

Do kdaj je povabilo odprto?

Ponudbo lahko odda delodajalec od 18. 2. 2015 do porabe sredstev, najdlje do 1. julija 2015 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Do kdaj se bodo lahko izvajala usposabljanja?

Usposabljanja pri delodajalcih se bodo po tem javnem povabilu lahko izvajala najdlje do 30. 9. 2015.

Več informacij o povabilu najdete tukaj.

Preberite tudi "Delovni preizkus za mlade 2015".

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/17/javno-povabilo-usposabljanje-na-delovnem-mestu-2015/