O-STA

Ne pozabite, do 20. februarja se lahko prijavite na razpis za 5 milijonov evrov mikrokreditov

Mikro in mala podjetja imajo še tri dni časa, da vložijo prijavo na razpis Podjetniškega sklada, rok za oddajo prijave je namreč 20. februar 2015. O razpisu smo pisali že tukaj.

Na razpis, ki ga je Podjetniški sklad objavil konec januarja, se lahko prijavijo tista mikro in mala podjetja (gospodarske družbe in samostojni podjetniki), ki imajo vsaj enega in manj kot 50 zaposlenih ter z letnim prometom in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.

Prijavitelji se bodo na javnem razpisu P7 potegovali za kredite v vrednosti od 5 do 25 tisoč evrov, kolikor znašata najmanjši in najvišji znesek kredita. Ročnost kreditov je od dvanajstih do 60 mesecev, pri čemer lahko upravičenci vložijo tudi moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko dolg največ pol leta.

Podjetniki lahko kredit uporabijo za nakup opreme, gradnjo ali nakup poslovnih prostorov, nakup materiala, trgovinskega blaga, opravljene storitve in plače. Več o razpisu najdete tukaj.

Pomoč pri prijavljanju na razpise nudimo v podjetju Data. Pomagamo vam oblikovati projekt, ki bo skladen z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa, pripravimo pa vam tudi prijavnico z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter poskrbimo za pravočasno oddajo popolne dokumentacije.

Seznam ostalih aktualnih razpisov smo vam pripravili na tej povezavi.

Pripravili: Anja Grahek in Anita Andrenšek, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/17/ne-pozabite-petka-se-lahko-prijavite-na-razpis-za-5-milijonov-evrov-mikrokreditov/