O-STA

Internacionalizacija poslovanja - vstop na kitajski trg

1,3 miljarde velik kitajski trg ponuja veliko priložnosti za slovenska podjetja, vendar se je potrebno nanj temeljito pripraviti in upoštevati predvsem velike jezikovne in kulturne razlike, potrebno je biti zelo potrpežljiv in preden podjetju dejansko uspe na tem trgu lahko mine nekaj let.

Najprej je potrebno vedeti, da je to zelo oddaljen trg, ki ima določene zakonitosti in je za večino slovenskih podjetij, predvsem malih in srednjih zelo zahteven projekt.

Tako se lahko podjetja, ki želijo vstopiti na kitajski trg oz. poslovati na Kitajskem za pomoč obrnejo na slovenska podjetja, ki so že prisotna na tem trgu, zelo veliko informacij ponujajo še industrijski parki, obiski različnih sejmov in seminarjev in nenazadnje tudi slovenski konzulat v Šanghaju, ki nudi tudi strokovno in organizirano podporo pri internacionalizaciji podjetja in nastopu na kitajskem trgu. Delovanje konzulata je usmerjeno na podporo in pomoč predvsem malim in srednje velikim podjetjem pri vstopu ali delovanju na kitajskem tržišču in sicer na: zbiranje osnovnih informacij o trgu, zbiranje podatkov o podjetjih v določenem tržnem segmentu, organiziranje sestankov z izbranimi podjetji in spremljanju slovenskih podjetij in na pomoč pri odpravi težav, ki se nanašajo na poslovno okolje na Kitajskem (zakonodaja, standardi, zaščita blagovnih znamk, iskanje pravne pomoči, ipd..).

Še posebej pa je pomembno delovanje EU SME Centra v Pekingu, ki je financiran s strani Evropske unije in ponuja vrsto brezplačnih storitev za mala in srednja podjetja, ki si želijo vstopiti na kitajski trg (http://www.eusmecentre.org.cn/). Poleg tega pa lahko celotno izvozno dokumentacijo ter carinske in druge dajatve podjetje preveri prek Elektronske podatkovne baze ali preko spletne strani kitajskihcarinskih oblasti.

Vsekakor mora podjetje pri vstopu na kitajski trg izdelati dober poslovni načrt in primerno strategijo, upoštevati pa mora velike kulturne razlike in kitajsko zakonodajo. Težave, s katerimi se soočajo tuja podjetja, ki že poslujejo na kitajskem trgu, so predvsem nepredvidljive spremembe poslovnega okolja, korupcija v kitajski upravi, birokracija, kitajska zakonodaja, ki je največkrat zelo nejasna, neprecizna in se pogosto spreminja in jezikovne ovire.

http://data.si/blog/2015/02/18/internacionalizacija-poslovanja-vstop-na-kitajski-trg/