O-STA

Podjetniki, ne pozabite oddati napovedi!

Ministrstvo za finance poziva podjetnike, da morajo do 2. marca oddati napovedi:

  1. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2014. Napoved mora oddati na pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vpisan v davčni register v času vložitve napovedi. Navedena napoved se vloži preko portala e-davki ali na predpisanem obrazcu "Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu ______". Več preberite tukaj.
  2. Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2014. Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davki, če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala. Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu "Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov". Več preberite tukaj.
  3. Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2014. Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2014 vloži davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2014 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema e-davki, če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev izvedenih finančnih instrumentov. Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu "Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto ______". Več preberite tukaj.

Zavezanec rezident je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Za vsa dodatna vprašanja glede oddaje napovedi so vam na voljo naši računovodski svetovalci na telefonski številki 01 600 1530 in na e-mailu data@data.si.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/19/podjetniki-ne-pozabite-oddati-napovedi/