O-STA

V 2014 najbolje plačani energetiki, bančniki in informatiki

V primerjavi s predlanskim 2013 se je povprečna mesečna neto plača zvišala v skoraj vseh slovenskih statističnih regijah, plače v javnem sektorju pa so še vedno občutno višje kot v zasebnem.

V povprečju se je na transakcijske račune zaposlenih Slovencev v 2014 nateklo dobrih 1.005 evrov mesečno, poroča Statistični urad RS (Surs). Povprečen strošek delodajalca je bil 1.540 evrov, v primerjavi z 2013 gre za 1,1 odstotek nominalnega in slab odstotek realnega povišanja.

Tako v javnem kot zasebnem sektorju je bila povprečna mesečna neto plača v lanskem letu višja kot leto poprej. Tako je po najnovejših Sursovih podatkih v javnem znašala skoraj 1.150 evrov, v zasebnem sektorju 210 evrov manj. Razlike v plačah so bile med letoma 2014 in 2013 neznatne, ob čemer so se plače v zasebnem sektorju zvišale za 0,1% več kot v javnem.

V višini plače še vedno prednjači osrednjeslovenska statistična regija, povprečje neto mesečne plače je znašalo 1.088 evrov. Najmanj od podatka o povprečni neto plači v vsej državi odstopata jugovzhodna in gorenjska statistična regija. Še vedno pa so bili v 2014 najmanj, slabih 910 evrov, v povprečju plačani zaposleni v notranjsko-kraški regiji.

Poznate vse oblike dela?

Najmanj in najbolj plačani: gostinstvo in energetika

Najvišje plače so lani uživali v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, v povprečju so tam zaposleni dobili dobrih 1.440 evrov neto. Med bolje plačanimi, 1.300 evrov neto ali več, so prejeli še v dejavnostih rudarstva, informacijske in komunikacijske ter finančne in zavarovalniške dejavnosti.

V primerjavi z energetiko so neto plače v najmanj plačanih dejavnostih prepolovljene. V dejavnosti drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti nekaj več kot 700 evrov, gostinstvu 740 evrov, v gradbeništvu dobrih 60 evrov več. Z 880 evri sledijo neto plače v dejavnosti kmetijstvo in lova, gozdarstva ter ribištva.

Če vaše podjetje potrebuje hitro, učinkovito in zanesljivo pomoč pri računovodstvu in obračunu plač, se obrnite na naš računovodski servis. Za vas imamo pripravljene posebne akcijske ponudbe.

Informativni izračun plače si lahko naredite z našim kalkulatorjem.

Bi želeli zaposliti novega sodelavca in vas zanima, katera oblika zaposlitve je za vas s stroškovnega vidika najbolj optimalna? Vabljeni na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?.

Pripravila: Anita Andrenšek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/19/v-2014-najbolje-placani-energetiki-bancniki-in-informatiki/