O-STA

Se nam obeta sprememba obdavčenja podjetij?

Evropska komisija je začela pripravljati ambiciozen načrt za boj proti izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju.

Komisarji so razpravljali o možnih ključnih ukrepih, s katerimi bi zagotovili pravičnejši in preglednejši pristop k obdavčitvi v EU. Glavna politična prioriteta Komisije je bil boj proti davčnim utajam in izogibanju plačila davkov. Osredotočeni so bili na najnujnejše ukrepe, ki jih je treba sprejeti na tem področju.

Ključnega pomena je zagotoviti, da so podjetja obdavčena tam, kjer opravljajo gospodarske dejavnosti, ki ustvarjajo dobiček. S tako agresivnim davčnim načrtovanjem se ne morejo izogniti plačilu pravičnega deleža davkov.

Komisarke in komisarji so enotni, da se je v zvezi s tem treba osredotočiti zlasti na izboljšanje davčne preglednosti na področju obdavčenja pravnih oseb.

Komisija naj bi marca predlagala zakonodajo za razširitev samodejne izmenjave informacij o davčnih odločbah. V skladu s sedanjimi predpisi EU si države članice izmenjajo zelo malo informacij o odločbah glede svojih ureditev obdavčenja pravnih oseb, ki so pogosto zelo zapletene.

Marčevskemu predlogu bo priložen obsežnejši niz ukrepov za povečanje davčne preglednosti. Komisija namerava v letošnjem letu predstaviti še več ukrepov za bolj pošteno in učinkovito obdavčenje pravnih oseb, v katerih bo upoštevala pobude skupine G20 in OECD za reševanje vprašanja izogibanja davkom.

Vabljeni na seminar Osnove DDV in primeri iz prakse, na kateremu vas bomo seznanili z osnovami DDV-ja - kaj sploh je DDV, kdo in kdaj mora postati davčni zavezanec, kdaj je potrebno zaračunati DDV.

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/19/se-nam-obeta-sprememba-obdavcenja-podjetij/