O-STA

Napoved razpisa: Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad že od leta 2006 ponuja subvencije za zagon inovativnih podjetij, s katerimi želi spodbuditi ustanovitev mladih in inovativnih podjetij. Veliko podjetnikov se v teh časih srečuje s številnimi problemi, med katerimi je tudi pomanjkanje ugodnih finančnih virov, tako v fazi nastajanja kot tudi nadaljnji fazi razvoja in rasti.

Skupno je bilo v obdobju 2006-2014 s spodbudami za zagon inovativnih podjetij podprtih že 410 podjetij, mlajših od 14 mesecev. Večina podjetij, ki pridobijo zagonska sredstva Sklada uspešno zaženejo podjetje in tudi po treh letih ustanovitve nadaljujejo z razvojem in rastjo podjetja. Do danes so ta podjetja ustvarila že 820 novih delovnih mest oz. 2 nova delovna mesta na podjetje. Podprta zagonska podjetja v večini primerov predstavljajo zahtevnejša delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.

V začetku marca 2015 bo Slovenski podjetniški sklad ponovno ponudil novim podjetjem spodbude za zagon inovativnih podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij. Izbrana podjetja bodo predvidoma imela možnost pridobiti še do 42.000 evrov zagonskih spodbud prihodnje leto v dveh zaporednih tranšah.

Kdo se bo lahko prijavil na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Upravičenci po odobritvi so podjetja, ki so se registrirala med 1.1.2014 in 28.2.2015.

Kolikšna je višina subvencije in čemu je namenjena?

Produkt P2A je namenjen start up podjetjem (podjetjem mlajšim od 14 mesecev) za sofinanciranje ustanovitve in zagona inovativnega in tehnološko naravnanega podjetja ter za hitrejši razvoj novih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Skupno je v okviru P2A razpisanih 480.000 evrov sredstev.

Posamezno podjetje dobi subvencijo do višine 12.000 . Subvencija je namenjena razvoju podjetja in uspešnemu prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanju novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti.

Izbrana podjetja pa bodo imela možnost pridobiti še do 42.000 evrov subvencije po razpisu P2B v prihodnjem letu. Podjetja so poleg finančnih sredstev deležna tudi vsebinske podpore v obliki različnih mentorskih programov in usposabljanj.

Kdaj bo razpis objavljen?

Predvidena objava razpisa je 6.3.2015.

Želite svoj hobi spremeniti v poslovno idejo? Ideje še nimate, pa si vseeno želite postati podjetnik? Vabljeni na naš brezplačen seminar Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/26/napoved-razpisa-subvencije-za-zagon-inovativnih-podjetij/