O-STA

Javni razpis: Sofinanciranje začetnih investicij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Kaj je predmet javnega razpisa?

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu ter ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo.

Na katerih območjih se mora izvajati investicija?

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (upravičeno območje).

Kolikšna je višina razpisanih sredstev?

Višina razpisanih sredstev je 2.000.000,00 evrov. Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A je 500.000,00 evrov za leto 2015, za sklop B pa 1.500.000,00 evrov za leto 2015.

Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od višine investicije.

Za katero obdobje so namenjena sredstva?

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2015.

Kdaj je rok za oddajo vloge?

Rok za oddajo vloge je 26. marec 2015 do 12. ure.

Več o razpisu lahko preberete tukaj, več o ostalih razpisih pa najdete tukaj.

V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za pridobitev evropskih in državnih nepovratnih sredstev pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/02/javni-razpis-sofinanciranje-zacetnih-investicij/