O-STA

Kateri družinski člani lahko podjetniku pomagajo pri delu?

Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno vsebuje novosti v zvezi z opredelitvijo dela in zaposlovanja na črno, ena izmed novosti je poenostavljena ureditev kratkotrajnega dela.

Katera dela ne štejejo za delo na črno?

Vrste dela, ki ne štejejo za zaposlovanje na črno in jih lahko posamezniki opravljajo brezplačno, so kratkotrajno, nujno, humanitarno, karitativno, prostovoljsko in dobrodelno delo ter delo za invalidske organizacije.

Pomembnejše novosti v zvezi s temi vrstami dela so le pri kratkotrajnemu delu. Po novem je kratkotrajno delo opredeljeno kot brezplačno opravljanje dela v mikro družbi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi.

Kdo lahko opravlja takšna dela?

Po novem morata mikro družba ali zavod imeti vsaj enega zaposlenega, da lahko oseba pri njiju opravlja kratkotrajno delo. Tako delo lahko opravlja:

  • zakonec, zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti samozaposlenega ali (so)lastnika ali
  • zakonec, zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev samozaposlenega ali (so)lastnika ali
  • oseba, s katero je samozaposleni ali (so)lastnik v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, ali
  • starši in otroci zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti samozaposlenega ali (so)lastnika.

Status posameznika za opravljanje kratkotrajnega dela ni pomemben. Tako delo torej lahko opravlja vsak, ne glede na to, ali je v delovnem razmerju, brezposeln ali upokojen. Kratkotrajno delo lahko traja največ 40 ur mesečno.

Mora delodajalec delo še vedno prijaviti na upravni enoti?

Delodajalec je moral kratkotrajno delo pred začetkom priglasiti pri upravni enoti, po novem pa to ni več potrebno. Po novem sam vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu. V njej zagotovi naslednje podatke:

  • osebno ime, naslov in davčno številko osebe
  • uro začetka in konca opravljanja kratkotrajnega dela po dnevih ter
  • skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela v posameznem mesecu.

Kakšne so še obveznosti delodajalca do delavca?

Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijaviti v zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Prijavi jo z obrazcem M12. Prispevek 4,58 evrov plačuje mesečno.

Delodajalec lahko izvajalcu kratkotrajnega dela povrne stroške prevoza na delo in z njega, stroške prehrane med delom in stroške na službenih potovanjih.

V primeru, da imate še kakšna koli vprašanja, lahko pokličite naše svetovalce na 01 600 15 30 ali jim pošljite e-mail na data@data.si. Lepo vabljeni tudi na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/02/kateri-druzinski-clani-lahko-podjetniku-pomagajo-pri-delu/