O-STA

Javni razpis: Posojila za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad zagotavlja finančno podporo razvojnim in poslovnim projektom malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji, vključno s finančnimi sredstvi za zagon podjetij, mikro in lastniškim financiranjem.

Z javnim razpisom lastniškega financiranja želi spodbuditi zagon inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjanih podjetij in podpreti ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi.

Cilj javnega razpisa je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v novo nastala podjetja (v semenski in zagonski fazi podjetij).

Kakšni so splošni pogoji za prijavo na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:

  • imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in
  • so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in
  • so mlajša od treh let (od datuma registracije do oddaje vloge).

Kateri stroški so upravičeni?

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij kot so na primer stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in strošek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda,...

Kolikšna je višina razpoložljivih sredstev?

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2015 znaša največ do 1.500.000 evrov. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK75 je 75.000 evrov.

Kdaj je rok za predložitev vlog?

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2015 je do vključno 04.05.2015 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2015, ki bo do vključno 09.10.2015 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2015).

Več informacij o javnem razpisu na SK75 2015, več o ostalih razpisih pa najdete tukaj.

V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za pridobitev evropskih in državnih nepovratnih sredstev pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/03/javni-razpis-na-voljo-posojila-v-visini-75-000-eur/