O-STA

Javni razpis: Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad je v preteklem letu, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, subjekti inovativnega okolja ter specializiranimi izvajalci v slovenskem start up ekosistemu, oblikoval novo finančno linijo, t.i. semenski kapital, ki se je izkazal kot odličen finančni vir za mlada podjetja, ki potrebujejo dodaten kapital za hitrejšo rast.

Sklad je objavil dva javna razpisa: Semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila (SK75) in v obliki kapitalskega vložka (SK200). O semenskem kapitalu v obliki konvertibilnega posojila (SK75) smo pisali že tukaj.

Namen javnega razpisa SK200 je spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. Eden izmed namenov in kvalitativnih ciljev produkta je tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala ...) v semensko fazo razvoja podjetja.

Kakšni so cilji razpisa?

Cilji javnega razpisa SK200 so:

  • povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih (v povprečju 3 na podprto podjetje),
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 10% na podprto podjetje).

Katere pogoje mora izpolnjevati podjetje?

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:

  • imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in
  • so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
  • so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge),
  • ne kotirajo na borzi,
  • še niso delila dobička,
  • niso nastala z združitvijo,
  • imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji.

Kolikšna je višina razpoložljivih sredstev?

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2015 znaša največ do 2.000.000 evrov. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 evrov.

Kdaj je rok za oddajo vlog?

Rok za predložitev vlog je do vključno 4. 5. 2015 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2015, ki bo 9. 10. 2015 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2015).

Več o javnem razpisu SK200 najdete tukaj, o ostalih razpisih pa najdete tukaj.

V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za pridobitev evropskih in državnih nepovratnih sredstev pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/04/javni-razpis-lastniski-vstop-za-rast-inovativnih-podjetij/