O-STA

Javni razpis P2B: Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P2B, ki je namenjen spodbudam za zagon inovativnih podjetij v letu 2015.

Predmet produkta

Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja in možnost najetja kratkoročnega kredita v letu 2015. Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa:

  • uspešno poslovanje vsaj 50% podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 evrov čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom,
  • vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10% podprtih podjetjih.

Cilji so merjeni za leto 2016.

Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Vlagatelji oziroma upravičenci so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A/2014 in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto. Opredeljeni so kot skupina P2B/15.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so vsi zagonski stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Rok za črpanje kredita je od 1.5.2015 do 15.7.2015.

Oblika financiranja:

  • 80% subvencija znaša 42.000 evrov
  • likvidnostni kredit znaša 20.000 evrov

Kolikšna je višina razpoložljivih sredstev?

Okvirna višina subvencij znaša največ do 400.000 evrov v letu 2015 in 1.280.000 evrov letu 2016. Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2B je 42.000 evrov v dveh izplačilih.

Kdaj je rok za predložitev vlog?

Rok za predložitev vlog je 20. 3. 2015.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Vse aktualne razpise lahko najdete tukaj.

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo pripraviti projekt in vso potrebno projektno dokumentacijo, skladno z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa. Pokličite naše strokovnjake na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Vabljeni tudi na naše izobraževanje Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/17/javni-razpis-p2b-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-letu-2015/