O-STA

Kdaj zamenjati računovodski servis?

Ali je vaš računovodski servis nezanesljiv in nenatančen? Imate občutek, da vam vaš računovodja slabo svetuje in da se vam ne posveti dovolj? Menite, da plačujete previsoko ceno za računovodske storitve? Bi želeli imeti računovodski servis, ki je bolj odprt za nove tehnologije in za računovodske storitve plačevati manj? Kaj lahko storite?

Svetujemo vam, da se najprej posvetujete z vodjo računovodskega servisa in če ne najdeta ustrezne rešitve, je mogoče čas, da začnete razmišljati o zamenjavi računovodskega servisa.

Če se odločite za zamenjavo študentskega servisa, dobro preverite ponudbo na trgu. Posebno pozornost namenite referencam in številu strank računovodskega servisa, ki delujejo v vaši ali podobni panogi. Ne pozabite preveriti, kako je z varovanjem dokumentacije in poslovnih skrivnosti.

Svetujemo vam, da računovodskih storitev ne zaupate znancu ali prijatelju, ker se lahko zgodi, da vas ne bo jemal resno.

Kdaj zamenjati računovodski servis?

Možnost zamenjave servisa ni časovno omejena, najlaže pa je zamenjava izvedljiva ob prehodu na novo poslovno leto. Letna poročila za minulo leto mora v tem primeru pripraviti stari računovodski servis.

Odpovedni rok in primopredaja

Preverite, ali imate v pogodbi, podpisani z vašim računovodskim servisom, zapisan odpovedni rok. V povprečju odpovedni rok in postopek primopredaje traja povprečno tri mesece.

Zapisnik o primopredaji

Ko ste izbrali novega ponudnika, morate poskrbeti za prenos dokumentacije od enega k drugemu računovodji, lahko pa to stori tudi računovodski servis, seveda v dogovoru in soglasju z vami. Vsi računovodski dokumenti so v lasti podjetja, zato vam računovodski servis mora izročiti vso dokumentacijo.

Poleg podpisa naročniške pogodbe stari in novi računovodski servis ter naročnik opredelijo primopredajni zapisnik. Ta mora vsebovati vsaj terminski načrt predaje dokumentacije, kontrolnik dokumentacije v primopredajnem postopku ter dogovor o arhiviranju dokumentacije.