O-STA

Ženske milenijske generacije - nova doba talentov - dodatni rezultati

Raznolikost - glavna prioriteta

Za 85 % žensk je bila politika delodajalca do raznolikosti, enakopravnosti in vključevanja pomemben dejavnik.

71 % žensk verjame, da priložnosti v resnici niso enake za vse.

Ženske milenijske generacije iščejo delodajalce z uspešnimi rezultati na področju upoštevanja raznolikosti. Za 85 % žensk je bila politika do raznolikosti, enakopravnosti in vključevanja pomemben dejavnik pri izbiri delodajalca. Njihova pričakovanja pa niso bila vedno izpolnjena: 71 % žensk verjame, da priložnosti v resnici niso enake za vse, čeprav organizacije govorijo o raznolikosti.

Nova doba talentov

Ženske milenijske generacije so pomembne, saj so bolj izobražene in se v večjem številu pridružujejo delovni sili kot njihove predhodnice. Ženske milenijske generacije so tudi bolj samozavestne od vseh prejšnjih generacij žensk in menijo, da so priložnosti za poklicno napredovanje najbolj privlačna lastnost delodajalca.

-> Boljša izobrazba -> Višja stopnja samozavesti na poklicni poti -> Višja stopnja ambicij na poklicni poti -> Višja stopnja sodelovanja na delovnem mestu->

Razkorak med moškimi vzorniki in ženskimi vzornicami

Trenutno ženske predstavljajo 40 % svetovne delovne sile, v naslednjem desetletju pa naj bi se delovni sili pridružila še dodatna milijarda žensk. Kljub temu pa je trenutno na seznamu Fortune 500 CEOs samo 4,8 % žensk, 25 % žensk milenijske generacije pa je mnenja, da pri njihovem trenutnem delodajalcu ni ženskih vzornic na višjih položajih, ki bi na njih naredile vtis.

Vir: Svetovna banka, Strategy&, Fortune

Samozavestne na poklicni poti

49 % žensk milenijske generacije na začetku svoje karierne poti verjame, da lahko pridejo prav do vrha pri trenutnem delodajalcu, zaradi česar so na svoji poklicni poti bolj samozavestne od vseh predhodnih generacij. Kljub temu pa ostaja razkorak med samozavestjo moških in žensk, saj kar 71 % moških na začetku poklicne poti verjame, da lahko pridejo do najvišjih položajev.

Pomen ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je pomembno skoraj vsem ženskam milenijske generacije. 97 % žensk in moških milenijske generacije pravi, da sta ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter fleksibilnost pomembna dejavnika.

Pomen povratnih informacij

Ženska milenijske generacije je vesela povratnih informacij o svoji uspešnosti na delovnem mestu in jih tudi pričakuje. Čeprav je današnja generacija zelo tehnološko napredna, pa njeni predstavniki vseeno cenijo pogovor iz oči v oči, ko pride do ključnih pogovorov o njihovi karieri.

88 % ocene uspešnosti

91 % Karierni načrti in napredek

80 % Kompenzacija

Mednarodna kariera - visoko na prednostni lestvici

71 % predstavnikov milenijske generacije želi delati v tujini.

Za predstavnike milenijske generacije so mednarodne izkušnje ključni del uspešne kariere, pri čemer tudi zahteve žensk po mobilnosti niso bile nikoli višje, saj želi kar 71 % žensk milenijske generacije v času svoje kariere izkusiti delo v tujini. Samo 20 % trenutno zaposlenih na mednarodnih zadolžitvah je ženskega spola, kar predstavlja doslej največjo potrebo po mednarodnih izkušnjah žensk milenijske generacije.

Finančna moč

Pri sposobnostih in vzorcih zaslužkov so ženske milenijske generacije prave pionirke, saj je 66 % žensk milenijske generacije del razmerja, kjer sta zaposlena oba partnerja, in zaslužijo ravno toliko ali več kot njihov partner oziroma zakonec. 42 % teh žensk zasluži ravno toliko kot njihovi partnerji, medtem ko je skoraj ena četrtina (24 %) žensk glavni prinašalec dohodka v razmerju. To pomeni, da 66 % žensk zasluži enako veliko ali več kot njihovi partnerji oz. zakonci. Več kot ima ženska milenijske generacije izkušenj, večja je verjetnost, da je glavna prinašalka dohodka v razmerju.