O-STA

Ne pozabite na oddajo davčnega obračuna do 31.3.!

V torek, 31. marca 2015, se izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014.

Kdo mora oddati obračun?

Obračun morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Poleg davčnih zavezancev - domačih pravnih oseb, morajo davčni obračun do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2014 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Kako morajo vložiti obračun?

Davčni obračun morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

V davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb lahko do 31. marca 2015 davčni zavezanec prostovoljno priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2015 dalje.

Prav tako lahko davčni zavezanec, ki ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2015 dalje, o tem prostovoljno obvesti davčni organ preko davčnega obračuna do vključno 31. marca 2015.

Davčni zavezanec, ki je ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1.1.2013 dalje in so bili njegovi prihodki tako v letu 2013 kot v letu 2014 višji od 50.000 evrov, pa mora obvezno na davčnem obračunu označiti obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju.

Normiranci: Davčno osnovo za leto 2014 si izračunajte z Datinim kalkulatorjem

Ste sveži "Normiranec" in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti? Priporočamo vam obisk našega seminarja Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo naši davčni svetovalci, ki jih lahko pokličete na 01 600 1530 ali jim pišete na e-mail data@data.si.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/23/ne-pozabite-na-oddajo-davcnega-obracuna-do-31-3/