O-STA

V izogib kaznim se naučite se pravilnega izpolnjevanja potnih nalogov

Neurejeni potni stroški pomenijo dodatni davek od dohodka pravnih oseb, dodatno dohodnino, dodatne prispevke za socialno varnost, zamudne obresti ter tudi morebitne kazni za prekršek. V izogib kaznim se naučite pravilnega izpolnjevanja potnih nalogov.

Kako napisati potni nalog?

Potni nalog je sestavljen iz dveh delov, iz napotitve in iz obračuna potnih stroškov. Obrazec za potni nalog najdete tukaj.

Bistveno je, da se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in računi. Vedno, kadar na službeni poti nastanejo stroški, je potrebno napisati potni nalog. Kako izpolniti potni nalog si preberite tukaj.

Zelo pomembno je, da je na potnem nalogu razvidna odobritev službene poti s strani delodajalca ter da potni nalog vsebuje čim več podatkov, ki dokazujejo službeno pot oziroma upravičenost le-te.

Kako napisati potni nalog?

Možno je tudi pisanje tedenskega ali mesečnega potnega naloga, vendar mora biti namen poti in relacija jasno razvidna. To je možno le v primeru, ko si delavec ne obračunava nadomestila dnevnic.

Za vsako posamezno pot je potrebno sestaviti nov potni nalog. Potni nalogi in obračuni potnih stroškov se hranijo 10 let. Lahko se hranijo tudi v elektronski obliki, če so izpolnjeni posebni pogoji.

Dnevnice, potni stroški in kilometrina

Dnevnica je nadomestilo za prehrano na službeni poti, potni stroški predstavljajo stroške, ki nastanejo na službeni poti, kilometrina pa je nadomestilo za uporabo lastnega vozila na službeni poti. Več o povračilih stroškov v zvezi s službenim potovanjem si preberite tukaj.

Kalkulator za izračun dnevnice 2015

Ne glede na to ali imate s.p. ali d.o.o., pravilno izpolnjeni potni nalogi lahko pomenijo manj stroškov za podjetje. Vabimo vas na seminar Potni nalogi, kjer se boste v dveh šolskih urah naučili, kako ravnati s potnimi nalogi.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/24/v-izogib-kaznim-se-naucite-pravilnega-izpolnjevanja-potnih-nalogov/