O-STA

Inšpektorji nadaljujejo s pečatenjem poslovnih prostorov podjetnikov

V petek 13.3.2015 so inšpektorji opravili nadzor v gostinskem lokalu na območju Finančnega urada Maribor. Gostinec je opravljal gostinsko dejavnost na črno, zato so mu inšpektorji zapečatili poslovne prostore, namenjene pripravi in strežbi hrane in pijače.

Gostincu je bila v preteklih že izdana odločba o prepovedi opravljanja dela na črno, prav tako je dobil izvršbo zaradi nadaljevanja nelegalnega dela, vendar je z delom na črno nadaljeval. Gostincu je pri delu pomagala delavka, ki je prav tako delala na črno.

Gostinec je na računih prikazoval lažne podatke, da opravlja registrirano dejavnost, saj je bilo ugotovljeno, da je bil iz registra izbrisan že 18.12.2013.

V skladu z Zakonom o finančni upravi je organ nadzora na podlagi ugotovljenih nepravilnosti zaradi preprečitve nadaljnje kršitve, do odprave nepravilnosti z odločbo prepovedal opravljanje dejavnosti ter zapečatil poslovne prostore zavezanca.

V 1. odstavku 37. člena ZFU je zapisano:

če uradna oseba pri opravljanju nalog finančne uprave ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, katerega izvajanje nadzoruje, lahko, če je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnje kršitve, do odprave nepravilnosti z odločbo prepove opravljanje dejavnosti ter hkrati zapečati poslovne prostore, dokumente ali predmete.

Finančna uprava RS želi obvestiti zavezance za davek in širšo javnost o svojih ukrepih in opozarja, da bodo inšpektorji tudi v bodoče izvajali ukrepe pečatenja, v namenom zagotoviti večje varnost pravic strank in javne koristi.

V kolikor potrebujete strokovno pomoč s področja davčne zakonodaje ali pravni nasvet, pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali pošljite povpraševanje na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

V kolikor se želite naučiti, katere so obveznosti in dolžnosti podjetnikov, obiščite seminar Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/26/inspektorji-nadaljujejo-s-pecatenjem-poslovnih-prostorov-podjetnikov/