O-STA

Vezane knjige računov: Davčni inšpektorji nad podjetnike z globami

Finančna uprava RS je v preteklih tednih podrobno spremljala uporabo vezane knjige računov, s pomočjo katere davčni zavezanci izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju. Kljub temu, da so vezane knjige računov dostopne in da so zavezanci dobro obveščeni o njihovi obvezni uporabi, jih še vedno veliko krši zakonodajo.

7% zavezancev krši zakonodajo

Kršitve 31.a člena ZDavP-2so določene kot posebno hud davčni prekršek v 398.b členu zakona in se kaznujejo z visoko globo.

Na dan 23. 3. 2015 je bilo na Fursu potrjenih 42.478 vezanih knjig računov, potrdilo pa jih je 21.494 zavezancev. Ugotovitve iz nadzornih aktivnosti Finančne uprave RS kažejo, da približno 7 % zavezancev, ki so dolžni izdajati račune pri gotovinskem poslovanju krši zakonodajo iz 31.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

Kako je kršena zakonodaja?

Kršitve se kažejo predvsem v tem, da zavezanci:

  • izdajajo račune iz vezane knjige računov, ki predhodno ni potrjena pri Fursu,
  • izdajajo račune v obliki, ki ni več dovoljena (paragonski bloki) oziroma
  • računov ne izdajajo.

Kako potrditi vezano knjigo računov?

Zavezanci, ki bodo potrjevali vezane knjige računov osebno na finančnem uradu, izpolnijo in oddajo vlogo za potrditev vezane knjige računov: Vloga za potrditev vezane knjige računov osebno na finančnem uradu.

Kateri sistem davčnih blagajn je najprimernejši?

Do sedaj le opozorila, v bodoče sankcije

Finančna uprava RS je do zdaj delovala preventivno in je zavezance, ki poslujejo z gotovino, informirala o uporabi vezanih knjig računov ter jim delila informativno pisno obvestilo. Kršitelji so bili tako na nepravilnosti neposredno opozorjeni in seznanjeni s predpisanimi globami za prekrške.

O temu, da morajo zavezanci za davek, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave morajo od 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov, ki jo je predhodno potrebno potrditi pri davčnem organu, smo že pisali tukaj.

Ponovno poudarjamo, da mora vezano knjigo računov uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalniških programov oziroma elektronskih naprav ni mogoča.

Obračune je potrebno oddajati preko portala eDavki

Zavezanci, za katere je predpisano oddajanje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko, preko portala eDavki, morajo tudi potrditev vezane knjige računov izvesti preko portala eDavki.

Ostali zavezanci, za katere ni predpisano oddajanje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko preko portala eDavki, lahko potrditev izvedejo bodisi osebno na finančnem uradu, bodisi elektronsko preko portala eDavki.

Globe bodo visoke!

Globa bo doletela tiste, ki ne bodo upoštevali zakonskih določb ali ne bodo zagotovili hrambe izvornih podatkov. Prav tako bodo kazen plačali tisti, ki bodo izvorne podatke spreminjali.

Predpisane globe znašajo:

  • za posameznika od 3.000 € do 10.000 €;
  • za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost od 20.000 € do 70.000 € in odgovorno osebo od 1.500 € do 4.000 €;
  • za pravno osebo od 50.000 € do 150.000 € in odgovorno osebo od 2.000 € do 6.000 €;
  • za srednjo oz. veliko pravno osebo od 70.000 do 250.000 € in odgovorno osebo od 4.000 € do 10.000 €.

Furs glede navedenih kršitev izdaje računov pri gotovinskem poslovanju opozarja, da v bodoče ob ugotovitvah kršitev, zavezancev ne bo le opozarjala na nepravilnosti, ampak bo od sedaj naprej pričela s prekrškovnim obravnavanjem storilcev prekrškov ter ustreznim sankcioniranjem.

V kolikor potrebujete strokovno pomoč s področja davčne zakonodaje ali pravni nasvet, pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali pošljite povpraševanje na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

V kolikor želite izvedeti več o obveznostih in dolžnostih podjetnikov, obiščite seminarja Abeceda poslovanja in Osnove DDV in primeri iz prakse.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/03/27/vezane-knjige-racunov-davcni-inspektorji-nad-podjetnike-z-globami/