O-STA

Kmalu bo objavljen težko pričakovan razpis Eko sklada

Eko sklad bo tudi v letu 2015 zagotavljal nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za različne ukrepe z okoljskimi učinki.

V letu 2015 bo Eko sklad objavil dva javna poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah.

V letu 2015 bodo v stanovanjskih stavbah predmet nepovratnih finančnih spodbud naslednji ukrepi:

 • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema in sistema za samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov energije v stanovanjski stavbi
 • B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
 • C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • D - priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
 • E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe 2
 • G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi
 • H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
 • I - gradnja ali nakup skoraj nič energijske stanovanjske
 • J - celovita obnova starejše stanovanjske stavbe
 • K - nakup stanovanja v obnovljeni skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi

Tehnični kriteriji, ki jih bodo morale posamezne naložbe izpolnjevati glede na posamezni ukrep:

UKREP A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema in sistema za samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov energije v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo tako kot v preteklih letih dodeljevala za termične solarne sisteme s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije in kot novost tudi za toplozračne sprejemnike sončne energije (SSE), ki se bodo uporabljali kot neposredna podpora sistemu ogrevanja prostorov.

UKREP B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo tako kot v preteklih letih dodeljevala za kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete in polena ter za kamine oziroma peči na pelete za centralno ogrevanje stavb.

UKREP C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za serijsko izdelane sanitarne toplotne črpalke in za serijsko izdelane ogrevalne toplotne črpalke tipa voda-voda, zemlja-voda in zrak-voda.

UKREP D - priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Pri tem ukrepu v primerjavi z lanskim letom ne bo sprememb. Pravica do nepovratne finančne spodbude bo dodeljena le v primeru zamenjave obstoječih kurilnih naprav z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije.

UKREP E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo iz lesa, npr. za okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve, ki na stanovanjskih stavbah zamenjujejo obstoječe.

UKREP F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za toplotno zaščito zunanjih sten starejših stanovanjskih stavb.

UKREP G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za toplotno zaščito strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejših stanovanjskih stavb.

Ukrep H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za eno od oblik centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo).

UKREP I - gradnja ali nakup skoraj nič- energijske stanovanjske stavbe
Zahteve za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep gradnja ali nakup skoraj nič- energijske stanovanjske stavbe bodo glede na prejšnji javni poziv ostale enake.

UKREP J - celovita obnova starejše stanovanjske stavbe
Zahteve za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep obnova starejše stanovanjske stavbe bodo, glede na lanski javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, ostale enake.

UKREP K - nakup stanovanja v obnovljeni pasivni oziroma skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi
Nepovratna finančna spodbuda bo v letu 2015 namenjena nakupu stanovanja v tri- in večstanovanjskih stavbi, prenovljeni v pasivni oziroma skoraj nič energijski razred.

Več podrobnosti dobite na tej povezavi.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/02/kmalu-bo-objavljen-tezko-pricakovan-razpis-eko-sklada/