O-STA

Medbančni plačilni promet ustavljen od danes do ponedeljka

Združenje bank Slovenije obvešča, da v petek, 3. aprila 2015, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2; v petek, 3. aprila 2015, bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice.

Evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval zaradi velikonočnih praznikov, slovenske banke in hranilnice pa v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil.

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 3.4.2015 bodo poravnani šele v torek 7.4.2015, kar pomeni, da bodo šele s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil.

Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke in hranilnice izvajale naslednji delovni dan, v torek, 7. aprila 2015.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/03/medbancni-placilni-promet-ustavljen-od-danes-do-ponedeljka/