O-STA

Soglasje za odprtje popoldanskega s.p. nujno na zahtevo delodajalca

Pri registraciji dopolnilne dejavnosti, t.i. popoldanskega s.p., soglasja delodajalca ni obvezno, niti ga ni treba predložiti. Lahko pa delodajalec od zaposlenega, ki je ali bo odprl status popoldanskega samostojnega podjetnika, zahteva podpis soglasja in to neodvisno od tega, ali bo zaposleni opravljal konkurenčno dejavnost ali ne.

Bi odprli popoldanski s.p.?

Popoldansko opravljanje konkurenčne dejavnosti

Prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti je zakonsko opredeljena. Prvi odstavek 39. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč določa, da v času trajanja delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo opravlja delodajalec. To bi pomenilo konkurenco za delodajalca.

Delodajalec lahko od zaposlenega zahteva povrnitev škode v primeru, da ta opravlja konkurenčno dejavnost in ga o tem ni seznanil oziroma nista podpisala pisnega soglasja. Plačilo storjene škode lahko delodajalci od delojemalcev zahtevajo v roku treh mesecev od dneva, ko je za to izvedel oziroma v roku treh let od dokončanja konkurenčnega dela ali sklenitve konkurenčnega posla.

Naj še omenimo, da zgoraj zapisano določila iz ZDR-1 veljajo tudi za vse tiste delojemalce, ki v svoji pogodbi o zaposlitvi nimajo posebej opredeljenega obveznega soglasja za opravljanje dopolnilne dejavnosti niti posebnih določil o konkurenčni klavzuli.

Kaj je konkurenčna prepoved?

Popoldansko opravljanje nekonkurenčne dejavnosti

Pogosto delojemalci zastavljajo vprašanje, ali je podpis soglasja za opravljanje dopolnilne dejavnosti obvezno tudi v primeru, če v okviru svojega popoldanskega s.p. opravljajo dejavnosti, ki jih ni v pogodbi o zaposlitvi v opisu njihov delovnih nalog.

Delodajalci brez informacije o dejavnostih, ki jih delavec opravlja v popoldanskem s.p., namreč ne more ugotoviti, ali je takšno opravljanje dejavnosti (ne)skladno z zgoraj zapisanimi določbami 39. člena ZDR-1, so zapisali v uradu informacijskega pooblaščenca. In dodali, da ima delodajalec zgolj zakonsko podlago za pridobivanje in nadaljnjo obravnavo tega podatka, ne pa tudi podlage za delojemalčevo posredovanje taistega podatka.

V drugem delu prispevka pa bomo pisali o mejah dopustnega v pogodbeni prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti.

Imate pravno vprašanje? Pokličite naše pravne svetovalce na 01 600 1530 ali jim pošljite vprašanje na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Podrobnejše informacije o odprtju popoldanskega s.p. lahko dobite na seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anita Andrenšek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/03/soglasje-za-odprtje-popoldanskega-s-p-nujno-na-zahtevo-delodajalca/