O-STA

Vodnik po konkurenčni klavzuli: Delodajalci s strogimi mejami dopustnega

V prvem delu prispevka smo pisali o nujnosti soglasja za odprtje popoldanskega s.p. na zahtevo delodajalca, v drugem delu prispevka pa vam bomo povedali nekaj več o mejah dopustnega v konkurenčni klavzuli delojemalčeve pogodbe o zaposlitvi.

Na nas se pogosto obračajo delodajalci in delojemalci, ki jih zanima, ali je konkurenčna klavzula, zapisana v njihovih pogodbah, skladna z zakonom. Konkurenčno klavzulo oziroma pogodbeno prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti podrobneje opredeljujejo 40., 41. in 42. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Sklenitev konkurenčne klavzule ni zakonsko predpisana, temveč delodajalec na podlagi delojemalčevih delovnih nalog sam presodi, ali je potrebna ali ne. Klavzulo ZDR-1 opisuje kot prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja, ko delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja ter poslovne zveze.

Dvoletna omejitev veljavnosti

Medtem ko ni treba posebej poudarjati, da konkurenčna klavzula ne sme izključevati možnosti primerne zaposlitve delavca in da ne velja, če ni izražena v pisni obliki, je nekoliko drugače z njenim rokom veljavnosti.

Določena mora namreč biti z razumnimi časovnimi omejitvami, sklene se jo lahko najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi, pa še to v omejenih primerih. Denimo ko pogodba o zaposlitvi preneha s sporazumom med strankama, ko delavec poda redno odpoved, ko delodajalec pogodbo odpove iz krivdnega razloga ali pa v primeru izredne odpovedi delovnega razmerja.

V nekaterih primerih se lahko dvoletna omejitev veljavnosti pisno dogovori tudi v pogodbi o zaposlitvi za določen čas.

Delavcu ob onemogočanju pripada nadomestilo

Če bivši zaposleni zaradi spoštovanja klavzule v novi službi ne prejema prejšnji primerljive plače, mu mora bivši delodajalec za celoten čas prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo. Slednjega se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi, a znaša najmanj tretjino mesečne plače delavca v zadnjem trimesečju pred prenehanjem pogodbe.

Ob tem velja še opozoriti, da konkurenčna klavzula ne velja, če denarno nadomestilo za spoštovanje v pogodbi o zaposlitvi ni zapisano.

Klavzula preneha le v enem primeru

S tem, ko delodajalec ne spoštuje določil pogodbe o zaposlitvi oziroma jih huje krši, preneha veljati tudi konkurenčna klavzula. Po prekinitvi pogodbe ima bivši delojemalec mesec dni časa, da nekdanjemu delodajalcu pošlje pisno izjavo, da nanj ni vezan s konkurenčno klavzulo.

Mogoče bi vas zanimalo tudi Katerih podatkov delodajalec ne sme zahtevati od kandidata za zaposlitev?

Če potrebujete pomoč pri sestavi pogodb o zaposlitvi vam lahko pomagajo naši pravni svetovalci. Pokličete jih lahko na 01 600 1530 ali jim pišete na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anita Andrenšek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/03/vodnik-po-konkurencni-klavzuli-delodajalci-s-strogimi-mejami-dopustnega/