O-STA

Gorelo na gradbišču probankine bančne hiše

MARIBOR, 28. marca - Na gradbišču Probankine bančne hiše je danes nekaj po 9.00 uri prišlo do požara, ki pa so ga gasilci kmalu obvladali in požar uspešno pogasili. Gradbišče je bilo zavarovano z vsemi delovnovarstvenimi in protipožarnimi ukrepi. Temu in pa spretnim ter izurjenim gaslilcem se imamo zahvaliti, da je bil požar hitro obvladan in da ob nesreči bi bil nihče ranjen ali poškodovan. Prišlo je zgolj do materialne škode, katere obseg in vrednost bosta znana v prihodnjih dneh.

Na gradbišču, kjer dela opravlja gradbeno podjetje Igerc iz Raven na Koroškem, so delavci izvajali gradbena dela pod lesenim ostrešjem pokritim z opeko, ki je obrnjeno proti Vetrinjski ulici. Do požara je prišlo, ker je preskočila iskra pri razrezu kovinskih gradbenih elementov. Kljub hitremu posredovanju gasilcev je zgorelo oziroma je prišlo do poškodb na 800 m2 lesenega ostrešja, pokritega z opeko.

Izvajalec del je vsa dela na gradbišču zavaroval. Natančna ocena škode bo znana po podrobnem ogledu pristojnih strokovnjakov. Že sedaj pa je znano, da bo potrebno poškodovano ostrešje v izmeri 800 m2 v celoti zamenjati, prav tako pa tudi varnostno protipožarno zaporo gradbišča, ki pred širjenjem ognja ščiti sosednje zgradbe.

V Probanki upajo, da današnji škodni dogodek ne bo pomembneje vplival na nadaljni potek gradbenih del ter se za prisebnost in hitro posredovanje zahvaljujejo gasilski enoti.

Dodatne informacije: mag Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke. Tel. 02 252 05 00, fax. 02 252 48 17, e-mail: romana.pajenk@probanka.si, www.probanka.si