O-STA

Odgovor MO Koper na vloženo tožbo treh občinskih občinskem svetnikov in predstavnikov kluba LDS

Koper, 22. julij - Na današnji novinarski konferenci je župan Mestne občine Koper Boris Popovič predstavil odgovor Upravnemu sodišču v Ljubljani, ki je občino pozvalo, da v treh dneh poda odgovor za izdajo začasne odredbe zadržanja sklepov, ki so bili sprejeti na seji občinskega sveta 15. julija. Tožbo so vložili trije člani občinskega sveta in predstavniki kluba LDS Koper- Capodistria.

Koprski župan je najprej poudaril, da so bili vsi sklepi Občinskega sveta zakonito in pravilno, predvsem pa legalno sprejeti in to z veliko večino glasov svetnic in svetnikov, v večih primerih tudi soglasno, kar pomeni, da so jih potrdili tudi svetniki iz vrst LDS, ki jih sedaj s tožbo izpodbijajo. Glede na to, da so predlagali razveljavitev vseh sklepov, ne pa samo sklepa o razrešitvi podžupana, ki ga v tožbi navajajo kot postopkovno nepravilno izpeljanega, je očiten namen vlagateljev tožbe povzročiti krizno situacijo in posledično izzvati gospodarsko škodo. Župan je v nadaljevanju dejal, da "pojasnilo LDS, da bodo v primeru izdaje začasne odredbe od župana zahtevali takojšen sklic izredne seje občinskega sveta, ne vzdrži, ker je bil zadnji rok za sprejem sprememb dolgoročnega družbenega plana 20. julij, kar pomeni, da bi v tem primeru ostali občani Mestne občine Koper brez marine in uresničitve še vrste drugih projektov."

Kot je povedal pooblaščenec občine v konkretni zadevi Franci Matoz, je bil odgovor Upravnemu sodišču razmeroma lahak, saj tožniki očitno napačno razlagajo pravna določila, ki jasno določajo, da lahko pravno varstvo in zadržanje sklepov zahteva razrešeni občinski svetnik, ne pa drugi člani občinskega sveta. Razrešeni svetnik je sam podal odstop s funkcije člana občinskega sveta.

Župan Boris Popovič je poudaril, da so bili sklepi, ki jih je občinski svet na omenjeni seji sprejel, velikega pomena za nadaljnji razvoj občine, saj so med drugim sprejeli odloke, ki obravnavajo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana MO Koper, ki zadevajo marino in komunalne priveze, urejanje obale med Koprom in Izolo, urejanje obalnega območja Ankarana, vinske poti in turistične kmetije, razširitev pokopališča v Škocjanu, zmanjšanju obsega območja proizvodnje Kemiplasa na Bivju, ter širitev za stanovanjsko gradnjo na Škofijah. Zakaj bi želeli svetniki LDS nasprotovati tem, za občane in občanke zelo pomembnim projektom, si lahko župan razlaga samo z željo LDS, da destabilizira dobro delo županstva in občine in s tem v predvolilnem času ustvarja napeto in nasprotujoče ozračje. Cena, ki bi jo zato plačali v Kopru, pa je previsoka in župan poziva svetnike, da naj jo za svoje strankarske kalkulacije ne zaračunavajo občanom in občankam Kopra. "Seveda pa je podžupansko mesto predvideno in sedaj nezasedeno in ker je Koper velika občina z mnogimi projekti, tekočimi in še bodočimi, sem prepričan, da bomo med občinskimi svetniki našli ustreznega človeka, ki mu bo veliko do podžupanskega dela in bo s tem največ doprinesel k začrtanemu in uspešnemu delu naše občine," je še dodal župan Boris Popovič in tudi s tem povedal, da bo občina Koper resno nadaljevala svoje delo ne glede na predvolilni čas.