O-STA

ZPIZ podražil nekatere prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Popoldanski s.p. morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. O prispevkih za leto 2015 smo pisali že tukaj.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 se prispevek za navedene zavezance plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Mesečni znesek prispevka od aprila 2015 dalje znaša 32,20 EUR.

Zavezanci plačujejo pavšalni prispevek mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, ti zavezanci plačajo polovico predpisanega zneska.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne bruto plače za oktober preteklega koledarskega leta. Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic si prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen plačujejo sami.

Od 1. februarja 2014 dalje se mesečno plačuje prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Za obračunsko obdobje od januarja 2015 dalje mesečni prispevek znaša 8,18 EUR.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Ta prispevek osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Za obračunsko obdobje od januarja 2015 dalje mesečni prispevek znaša 24,54 EUR.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec, in sicer ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Razmišljate o odprtju popoldanskega s.p.? Vabljeni na naše izobraževanje Zaposlitev in samozaposlitev ali na Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste izvedeli več o tem, kaj vas čaka pred, ob in po registraciji podjetja.

Prijava na izobraževanje

Ali veste, da lahko postopek registracije brezplačno opravite tudi na VEM točki DATA? Naši svetovalci so vam na voljo na 01 600 1530 in e-mailu data@data.si.

Rezervirajte si termin

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/07/zpiz-podrazil-nekatere-prispevke-za-pokojninsko-in-invalidsko-zavarovanje/