O-STA

Poleg črk slovenske abecede v imenih podjetij kmalu tudi X, Y, W in Q

Vlada bo v Državni zbor kmalu poslala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, s katerim želijo med drugim tudi zagotoviti boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvigniti konkurenčnost. Predlagana je poenostavljena uporaba jezika za firmo družbe.

Po novem tudi črke X, Y, W in Q

Do sedanja ureditev je bila izjemno stroga. Firma je bila zgolj v slovenskem jeziku, pri čemer so bile izjeme od tega pravila redke. Nova ureditev zahteva uporabo slovenskega jezika samo za sestavine firme, ki napotujejo na dejavnost družbe, in ki kažejo na statusno obliko družbe. Vse druge sestavine firme (domišljijska poimenovanja) bodo lahko poleg črk slovenske abecede vsebovala tudi črke X, Y, W in Q.

Zavrnitev vpisa firme

Prav tako je predlagano, da se mora firma, ki se jo predlaga za vpis v register, jasno razlikovati tudi od imen drugih subjektov, na primer imen zavodov, društev. Do zdaj ZGD-1 tega ni urejal, zato se je lahko registrirala firma družbe, ki je bila enaka imenu zavoda ali društva. Tako bo registrski organ zavrnil predlog za vpis firme v register, če bo v nasprotju z določbami poglavja o firmi ali če se firma ne bo jasno razlikovala od že registriranih firm ali imen drugih subjektov v Republiki Sloveniji.

Izbris firme

Do sedaj je lahko le družba, ki je menila, da se firma druge družbe ne razlikuje dovolj jasno od njene prej registrirane firme, vložila tožbo, s katero je zahtevala opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Po novem, bo lahko tudi družba, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje dovolj jasno od njene prej registrirane znamke, ali neregistriranega znaka, ki uživa varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, s tožbo zahtevala opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino.

Razmišljate o ustanovitvi podjetja in imate še kakšna vprašanja? Vabljeni na podjetniško izobraževanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja. Naši svetovalci pa so vam ma voljo tudi za individualna svetovanja na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/07/poleg-crk-slovenske-abecede-v-imenih-podjetij-kmalu-tudi-x-y-w-in-q/