O-STA

Marca se je (samo)zaposlilo 38 % več oseb kot februarja

Zavod za zaposlovanje RS je na spletni strani objavil podatke, iz katerih je razvidno, da se je marca 2015 zaposlilo oziroma samozaposlilo 9.005 oseb, kar je 38 % več kot februarja in skoraj 6 % več kot marca leta 2014. Največ v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih, trgovini. Brezposelnost se je marca še naprej zmanjševala: konec meseca je bilo registriranih 118.099 brezposelnih oseb, kar je 4.453 oseb oziroma 3,6 % manj kot februarja, v primerjavi z marcem leta 2014 pa je bila brezposelnost manjša za 6,8 %.

Zaposlitev ali samozaposlitev?

Gibanje brezposelnosti

Brezposelnost se je marca še naprej zmanjševala. Konec marca 2015 je bilo registriranih 118.099 brezposelnih oseb, kar je 4.453 oseb oziroma 3,6 % manj kot februarja. V primerjavi z marcem leta 2014 je bila brezposelnost manjša za 6,8 %. V prvem tromesečju letošnjega leta je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 121.643 brezposelnih oseb, kar je 5,5 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2014.

Na novo se je marca na Zavodu prijavilo 7.073 brezposelnih oseb, kar je 1,7 % več kot februarja in 4,1 % manj kot marca 2014. Med novoprijavljenimi je bilo 1.076 iskalcev prve zaposlitve, 1.414 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 3.491 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

V prvih treh mesecih leta 2015 se je na Zavodu na novo prijavilo 27.865 brezposelnih oseb, kar je 7,6 % manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (16.358), prijavilo se je še 3.459 iskalcev prve zaposlitve ter 4.622 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na Zavodu prijavilo za 18,1 % manj iskalcev prve zaposlitve, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo za 0,9 % manj, trajno presežnih delavcev in stečajnikov pa za 20,0 % manj.

Od 11.526 brezposelnih oseb, ki jih je marca Zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 9.005 oseb, kar je 38,0 % več kot februarja in 5,9 % več kot marca leta 2014. V letošnjem prvem tromesečju se je iz evidence odjavilo skupaj 29.224 brezposelnih oseb, od teh 21.769 zaradi zaposlitve, kar je 5,2 % več kot v primerljivem obdobju leta 2014.

Struktura brezposelnosti

V strukturi brezposelnosti so se v primerjavi s predhodnim mesecem najbolj povečali deleži dolgotrajno brezposelnih oseb, brezposelnih žensk in brezposelnih, starih 50 let ali več. Starostni kategoriji od 15 do 29 in od 30 do 39 let se medmesečno nista spremenili, delež kategorije brezposelnih v starosti od 40 do 49 let pa se je zmanjšal. Zmanjšala sta se tudi deleža brezposelnih z osnovnošolsko in s poklicno izobrazbo, medtem ko sta se deleža brezposelnih s srednjo strokovno in splošno ter s terciarno izobrazbo povečala.

Deleži dolgotrajno brezposelnih oseb, brezposelnih žensk in brezposelnih, starih 50 let ali več, so se najbolj povečali tudi medletno. Primerjava marčevskih struktur v letih 2015 in 2014 poleg tega kaže, da so se v letu dni zmanjšali delež brezposelnih v starosti od 15 do 29 let, delež trajno presežnih delavcev oziroma brezposelnih zaradi stečajev ter delež brezposelnih moških.

Med izobrazbenimi ravnmi se je glede na marec 2014 najbolj povečala kategorija brezposelnih s terciarno izobrazbo, večji delež so predstavljali tudi brezposelni z osnovnošolsko izobrazbo, delež brezposelnih s poklicno izobrazbo se je zmanjšal, delež brezposelnih s srednjo strokovno in splošno izobrazbo pa se ni spremenil.

Vsem, ki razmišljate, če se vam bolj splača zaposliti ali samozaposliti, priporočamo obisk našega brezplačnega seminarja Zaposlitev ali samozaposlitev.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/07/marca-se-je-samozaposlilo-38-vec-oseb-kot-februarja/