O-STA

Vam poslovni partnerji ne plačujejo? S.p. bo mogoče zapreti v samo petnajstih dneh!

Podjetnik mora vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.

Rok je predolg

V praksi se je izkazalo, da je rok treh mesecev za obvestilo o prenehanju dejavnosti predolg. Nekateri podjetniki se namreč registrirajo samo za opravljanje sezonske dejavnosti, ki včasih traja manj kot tri mesece, ali le za izvedbo enkratnega posla, zato ne morejo objaviti namere o prenehanju opravljanja dejavnosti tri mesece pred nameravanim prenehanjem.

Spremembe trga

Datum izbrisa s.p. prav tako pogosto ni predviden, ker se morajo s.p. prilagajati nenehnim spremembam trga. Podjetnik lahko izgubi delo, ne dobi predvidenega posla, ne dosega pričakovanih rezultatov, ne more več poslovati, ker njegovi dolžniki ali drugi poslovni partnerji ne izpolnjujejo svojih obveznosti, itd.

Zahteva po objavi namere o prenehanju opravljanja dejavnosti tri mesece pred prenehanjem za podjetnika pomeni plačevanje obveznosti nadaljnje tri mesece, s čimer se jim še dodatno poslabša finančni položaj, saj v tem času nimajo prihodkov.

Upokojitve zaradi I. kategorije invalidnosti

V primeru upokojitve zaradi I. kategorije invalidnosti podjetnik ne more vnaprej predvideti datuma prenehanja dejavnosti, saj je le-ta odvisen od odločitve Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) o izpolnjevanju pogojev za upokojitev.

ZPIZ pa običajno odloči, da ima podjetnik pravico do invalidske upokojitve z datumom v preteklosti na dan, ki je lahko več tednov ali mesecev pred izdajo odločbe. Podjetnik torej že več mesecev prej ni zmožen za delo in nima prihodkov, temveč samo čaka na odločitev ZPIZ in plačuje obvezne prispevke.

Zato obveznost objave namere o prenehanju opravljanja dejavnosti ni sorazmerna s koristjo, ki naj bi jo imeli upniki z objavo namere, še posebej ne, če upoštevamo, da zaradi bolezni podjetnik že dlje časa ne opravlja dejavnosti, nima upnikov, poslovnih partnerjev...

Rok skrajšan na 15 dni

V Predlogu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah je Vlada RS predlagala, da mora podjetnik vsaj petnajst dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko podjetnik tudi na druge načine obvesti o prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih).

Varstvo upnikov ne bo omejeno

Samostojni podjetnik odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, zato se s skrajšanjem roka ne omejuje varstva upnikov in drugih poslovnih partnerjev. Iz navedenih razlogov je rok skrajšan na petnajst dni. Prav tako se s predlogom uvaja objava prenehanja na spletnih staneh AJPES, kar bo dodatno pripomoglo k večji pravni varnosti upnikov.

Mogoče bi vas zanimalo tudi Prenos s.p.-ja kmalu na vse fizične osebe, ne le na sorodnike.

Imate še kakšno vprašanje in bi želeli strokoven odgovor podjetniškega svetovalca?

Pošljite povpraševanje

Razmišljate o registraciji s.p. ali d.o.o.? Ste vedeli, da je ustanovitev podjetja na VEM točki brezplačna? Obiščite naš brezplačen seminar Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja in spoznali boste postopke registracije s.p. in d.o.o.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/09/vam-poslovni-partnerji-ne-placujejo-s-p-bo-mogoce-zapreti-v-samo-petnajstih-dneh/