O-STA

Perutnina Ptuj pripravljena na enotni evropski trg

Ptuj, 29. marca - Več kot 60 najodgovornješih vodilnih delavcev iz Skupine Perutnina Ptuj, ki ima danes že več kot 2500 sodelavcev v štirih državah, je danes na strateški konferenci zakoličila razvojne smernice tako družbe Perutnina Ptuj d.d. kot povezanih in odvisnih družb ter dejavnosti. Po nedavni uspešni pripojitvi Jate in Kmetijskega kombinata Ptuj je Perutnina Ptuj postala osrednji rejec in predelovalec piščančjega in puranjega mesa v državi ter največji obdelovalec kmetijskih površin, razprostranjenih v porečju Drave. V svojem poslovnem sistemu upravlja še s tremi mešalnicami krmil, je drugi največji rejec in predelovalec perutninskega mesa na Hrvaškem. Na tem izhodišču bo Perutnina Ptuj še naprej razvijala svoje konkurenčne prednosti, predvsem pa vzpostavila sistem zaupanja v svoja varna in visoko kakovostna živila ter jamstvo mednarodno primerljivega kontrolinga od njive do vilice.

Z vstopom Slovenije v EU in s tem odprtjem enotnega evropskega trga tudi na teritorij Slovenije bo že maja naslednje leto prišlo do bistvenih trženjskih sprememb in organizacijskih okoliščin v gospodarstvu. Nanje se je Perutnina Ptuj pripravila s formiranjem močnejše in evropsko primerljive, vendar še vedno razmeroma male poslovne skupine, ki bo svoje trženje sposobna internacionalizirati in s tem povečati svojo ekonomijo obsega ter konkurenčnosti.

Vodilni managerji iz Skupine Perutnina Ptuj so danes analitično primerjali svoj poslovni položaj z večino evropskih in ameriških konkurentov. Na osnovi znanih trendov so določili svoje razvojne smernice do leta 2007, ko bo Perutnina Ptuj še večje internacionalno razpršeno podjetje, uvrščena med najpomembnejše evropske perutninske sisteme.

Ta zahteven cilj bo komaj uresničljiv tudi z nadaljnjimi koraki rasti, tako organske, kot z novimi akvizicijami. Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, je namreč danes med primerjalno analizo slovenske in evropske kmetijske in živilskopredelovalne branže ugotavljal, da bo poslovni sistem v Skupini Perutnina Ptuj moral nadaljevati zastavljeno širitev, da bo lahko razvijal svoje konkurenčne prednosti tako na področju mesnopredelovalne branže kot tudi na področju drugih dejavnosti. "Tako globalizacija, kot spreminjanje prehranjevalnih navad, nam daje nove priložnosti za uveljavljanje izdelkov Perutnine Ptuj. Močna blagovna znamka in kakovost, ki smo jo vzpostavili, je dovolj dobro izhodišče, da dosežemo zastavljene cilje," je izpostavil dr. Roman Glaser. Odgovorni managerji za posamezna področja iz Skupine Perutnina Ptuj pa so predstavili izračune načrtovanih obsegov pridelave, predelave in proizvodnje v skupini do leta 2007. Na tej osnovi so tudi sprejeli Strateški razvojni dokument kot obvezujočo podlago za izvajanje posameznih aktivnosti.

Na današnji strateški konferenci Skupine Perutnina Ptuj so posebej govorili tudi o organizacijski kulturi v poslovnem sistemu. Število zaposlenih se je namreč tako zaradi pripojitev kot zaradi hitre rasti v Perutnini Ptuj-Pipo Čakovec, kjer se je število sodelavcev v času sodelovanja z matično družbo podvojilo, dvignilo na 2500 zaposlenih. Do leta 2007 jih bo v Skupini Perutnina Ptuj delalo predvidoma še 800 več. Zato je razvoj organizacijske kulture z motiviranimi sodelavci tudi med strateškimi cilji tako matične Perutnine Ptuj kot odvisnih in povezanih družb. Zadnja raziskava internih javnosti v Skupini Perutnina Ptuj, v kateri je bilo anketiranih 1045 sodelavcev (41 odstotkov vseh zaposlenih), je namreč pokazala, da je kar 70 odstotkov ljudi v tem poslovnem sistemu ponosnih na svojega delodajalca, Perutnino Ptuj, oziroma odvisno ali povezano družbo. Strategijo in vizijo vodstva ter zaupanje v njihove odločitve, kakor tudi usmerjenost v prihodnost, pa so tudi ocenili z visoko nadpovprečnimi ocenami.