O-STA

Delo na črno: Inšpektorji opravili skoraj 5000 nadzorov (1. del)

Ena izmed temeljnih nalog Finančne uprave RS je opravljanje finančnega nadzora. Finančni inšpekcijski nadzor obsega nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in Zakona o davčnem postopku in predpisov EU. Opravlja se tako v korist kot v breme zavezanca za davek. Izvršujejo ga inšpektorji na celotnem območju Republike Slovenije. V letu 2014 so nadzorovali delo na črno, zaposlovanje na črno in nedovoljeno oglaševanje.

Kako se opravlja nadzor?

Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno opravljajo:

 • na podlagi prejetih prijav,
 • na podlagi sumov kršitev, odkritih neposredno na terenu in ob opravljanju drugih rednih nalog,
 • vzporedno v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora in v samostojnega nadzora dela in zaposlovanja na črno,
 • s sistemskim spremljanjem oglaševanja dela in dejavnosti v medijih in z nadzorom sumov kršitev v oglasih v medijih,
 • v skupnih akcijah mobilnih oddelkov in finančnih inšpektorjev ter v koordiniranih akcijah z drugimi nadzornimi organi.

Nadzorujejo zaposlovanje in delo na črno ter nedovoljeno oglaševanje

V letu 2014 je bilo opravljenih 4847 postopkov nadzora dela, zaposlovanja na črno in nedovoljenega oglaševanja. V povprečju je bilo ugotovljenih 11 % kršitev samo s področja dela na črno in zaposlovanja na črno, ugotovljene pa so bile tudi kršitve drugih predpisov. V zvezi z ugotovljenimi kršitvami so bili v 121 primerih potrebni ukrepi prepovedi zaradi dela in zaposlovanja na črno.

Postopki nadzora so bili največkrat opravljeni v naslednjih dejavnostih:

 • promet in skladiščenje,
 • gradbeništvo,
 • gostinstvo,
 • cvetličarstvo in vrtnarstvo,
 • vulkanizerstvo,
 • trgovina,
 • vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
 • pekarstvo,
 • kmetijska dejavnost,
 • svečarstvo in
 • predelovalna dejavnost.

Največ kršitev je bilo ugotovljenih v dejavnosti prometa in skladiščenja, gradbeništvu in gostinstvu.

Pregledovali so poslovne knjige in račune

Odkrivanje in preprečevanje dela ter zaposlovanja na črno je bilo predvsem v okviru projekta sive ekonomije. Pri tem se opravijo postopki nadzora, kot so hitri pregledi poslovnih knjig, poizvedbe na terenu in navzkrižna kontrola računov. Opravljenih je bilo 2431 informativnih in preventivnih aktivnosti.

Največ dela na črno odkrijejo na podlagi prijav

V letu 2014 je bilo opravljenih 1819 postopkov nadzora dela na črno, v katerih je bilo v povprečju ugotovljenih 12 % kršitev s področja dela na črno. Nadzor dela na črno posameznikov se je opravljal pretežno na podlagi prijav.

V nadzoru dela na črno je bila z odločbo izrečena 101 prepoved opravljanja dela in dejavnosti na črno in izrečenih za 99.768 evrov glob. V večini primerov so bili kršitelji posamezniki, ki so opravljali delo ali dejavnost na črno.

Nadzor je potekal 24 ur na dan in vse dni v tednu, torej tudi ob koncu tedna, v večernih in nočnih urah, ko se opravlja največ dela in zaposlovanja na črno.

V drugem delu razkrivamo, koliko kršitev s področja zaposlovanja na črno in nedovoljenega oglaševanja so odkrili inšpektorji.

Imate kakšno vprašanje s področja delovnega prava? Pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali pošljite e-mail na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Vabljeni tudi na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev, kjer boste izvedeli, katera oblika zaposlitve delavcev je iz stroškovnega vidika za vaše podjetje najbolj optimalna.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/10/delo-na-crno-inspektorji-opravili-skoraj-5000-nadzorov/