O-STA

Delo na črno: Inšpektorji opravili skoraj 5000 nadzorov (2. del)

Finančni inšpektorji so v letu 2014 opravljali inšpekcijski nadzor na celotnem območju Republike Slovenije. Nadzorovali so delo na črno, zaposlovanje na črno in nedovoljeno oglaševanje. O delu na črno smo pisali že v prvem delu, v drugem delu pa razkrivamo, koliko kršitev s področja zaposlovanja na črno in nedovoljenega oglaševanja so v letu 2014 odkrili inšpektorji ter kakšne globe so plačali kršitelji.

Zaposlovanje na črno bolj nadzorovano kot delo na črno

V letu 2014 je bilo opravljenih 2988 postopkov nadzora zaposlovanja na črno, v katerih je bilo v povprečju ugotovljenih 10 % kršitev s področja zaposlovanja na črno.

Izrečenih je bilo 20 prepovedi dela posameznikom in 153 prekrškovnih ukrepov. V prekrškovnih postopkih je bilo izrečenih za 175.663 evrov glob in 15 opominov.

Največ kršitev je bilo odkritih v dejavnosti prometa in skladiščenja, gradbeništva, gostinskih nastanitvenih dejavnostih s strežbo jedi in pijač ter drugih dejavnostih.

Delodajalci niso sklepali pogodb o zaposlitvi

Med najpogostejšimi kršitvami zaposlovanja na črno s strani delodajalcev so bile kršitve, ko je delodajalec omogočil delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi, oziroma ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja.

V zvezi z delom po podjemnih pogodbah so zaznavali sume zlorab podjemnih pogodb, kar so odstopili inšpektoratu za delo. Odkrite so bile kršitve začasnega in občasnega dela upokojencev, pri zaposlovanju tujcev, študentov in dijakov in kršitve v zvezi s kratkotrajnim delom.

Izračun za avtorsko in podjemno pogodbo ter občasno delo

Veriženje družb

Še vedno se ugotavlja praksa verižnega ustanavljanja družb, prepletanja lastništva družb, posojanja delavcev s strani pravnih subjektov, ki za to ne izpolnjujejo pogojev. O spremembah, ki se obetajo na tem področju smo pisali tukaj.

Pogoste kršitve odkrite pri nadzorih zaposlovanja na črno so tudi pomanjkljivosti prijav opravljanja storitev tujih delodajalcev, ki opravljajo delo z delavci, slovenskimi državljani, na območju Republike Slovenije.

Storitve za tujce

Največ ukrepov zaradi zaposlovanja na črno je bilo zoper posameznike, ki so jim delodajalci omogočili delo brez sklenitve pogodbe, in zoper posameznike, ki niso imeli pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, na podlagi katere opravljajo delo, za čas opravljanja dela ves čas na kraju opravljanja dela.

Ugotovljeni so bili tudi primeri odjave iz obveznih socialnih zavarovanj in primeri, ko so delodajalci omogočili delo posamezniku, s katerim niso sklenili pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, oziroma ga niso zavarovali v skladu z zakoni, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja.

Prekrškovni postopki so bili izvedeni tudi zoper delodajalce, ki niso predložili evidence o opravljenem kratkotrajnem delu.

Globa za nedovoljeno oglaševanje znaša 7.500 evrov

V letu 2014 je bilo opravljenih 140 postopkov nadzorov nedovoljenega oglaševanja, v katerih je bilo v povprečju ugotovljenih 30 % kršitev. Izrečenih je bilo 15 glob z izdajo plačilnih nalogov v višini 7.500 evrov.

Finančna uprava RS zagotavlja nadzor nedovoljenega oglaševanja:

  • s sistemskim, enakomernim in stalnim spremljanjem medijev, kjer se najpogosteje pojavljajo oglasi,
  • z obravnavanjem prijav z vsebino suma nedovoljenega oglaševanja,
  • z zbiranjem oglasov na oglasnih deskah, dostopnih javnosti.

Poudarek je tudi na spletnem oglaševanju prodaje. Pri identifikaciji oglaševalcev se v nadzoru poslužujemo tudi zbiranja informacij pri mobilnih operaterjih in lastnikih spletnih domen (na podlagi pooblastil po zakonu o finančni upravi).

Preberite tudi: Delo na črno: Inšpektorji opravili skoraj 5000 nadzorov (1. del)

Imate kakšno vprašanje s področja delovnega prava ali potrebujete pomoč pri sestavi pogodb? Pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali pošljite e-mail na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Vas zanima, katera oblika zaposlitve delavcev je iz stroškovnega vidika za vaše podjetje najbolj optimalna? Vabljeni tudi na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/10/delo-na-crno-inspektorji-opravili-skoraj-5000-nadzorov-2/