O-STA

Javni razpis "Iz faksa takoj praksa": Porabljenih komaj 35% sredstev

Spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih diplomantov v okviru programa Zavoda za zaposlovanje RS "Iz faksa takoj praksa" so še vedno na voljo.

Program izpopolnjevanja spodbuja delodajalce, da mlade diplomante pripravijo za uspešno opravljanje konkretnega dela. Tako si lahko zagotovijo usposobljene zaposlene, ki prispevajo k večji konkurenčnosti njihovega podjetja.

Program omogoča mladim diplomantom pridobivanje prvih delovnih izkušenj, s katerimi lahko širijo in poglabljajo svoja znanja in veščine, pridobljene med študijem. S tem si povečajo možnosti za zaposlitev in uspešen karierni razvoj. O programu "Iz faksa takoj praksa" smo pisali že tukaj.

Na voljo še dobri tri milijoni finančnih sredstev

Na javnem povabilu, na podlagi katerega se izvaja program, so na Zavod za zaposlovanje RS do sedaj prejeli skupaj 276 ponudb delodajalcev za 289 zaposlitev mladih brezposelnih diplomantov. To pomeni 1,74 milijona evrov ali 35 % od predvidenih 5 milijonov evrov, kolikor znaša celotna vrednost programa, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad.

Delodajalci lahko dobijo za diplomanta 6.000 evrov

Če je ponudba na javnem povabilu sprejeta, lahko delodajalci pridobijo spodbudo 6.000 evrov za zaposlitev mladih brezposelnih diplomantov s tercialno izobrazbo, ki so mlajši od 30 let, iščejo prvo zaposlitev in so pri nas prijavljeni med brezposelnimi.

Zaposlitev mora biti sklenjena za najmanj eno leto

Zaposlitev mora biti sklenjena za polni delovni čas in mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. Vsebovati mora izpopolnjevanje kandidatov po predhodno sprejetem programu, ki se lahko izvaja tudi s pripravništvom, če je tako predvideno. Če je zaposlitev sklenjena za krajši delovni čas (v skladu z izdano odločbo o invalidnosti), se izplača sorazmerno nižja spodbuda delodajalcem.

Katere pogoje morajo izpolnjevati delodajalci?

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, najmanj eno leto vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Delodajalci lahko pridobijo spodbudo za zaposlitev na različnih delovnih mestih. Pomembno je, da delovno mesto ustreza ravni izobrazbe mladih diplomantov, ki se bodo zaposlili s pomočjo spodbude.

Katere kadre so do sedaj največ zaposlovali?

Do sedaj so se mladi v programu Iz faksa takoj praksa največ zaposlovali kot:

  • arhitekti projektanti, grafični in medijski oblikovalci,
  • analitiki poslovnih procesov in organizacije dela, organizatorji dela v poslovnem procesu, odvetniški pripravniki, svetovalci za trženje, prodajo, oglaševanje in komuniciranje, vodje nabave, vodje projektov,
  • inženirji elektronike, strojništva in elektrotehnike, programerji, razvijalci, razvojni inženirji,
  • agronomi, inženirji živilstva in kemije, strokovnjaki zdravstvene nege.

Rok za oddajo je 30. junija 2015

Delodajalci se torej še vedno lahko prijavijo na javno povabilo, ki je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 30. 6. 2015, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Vas zanimajo glavne značilnosti posameznih oblik dela in obdavčitev različnih oblik zaslužka? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/10/javni-razpis-iz-faksa-takoj-praksa-porabljenih-komaj-35-sredstev/