O-STA

Pripravništvo ni vajeništvo, volontersko pa je zastonj in pred ukinitvijo

Pripravništvo je oblika izobraževanja in usposabljanja delavcev za samostojno delo. Poteka v vnaprej določenem časovnem obdobju.

Kdo je pripravnik?

Pripravnik je oseba, ki se prvič zaposli oziroma začne opravljati delo (sklene pogodbo o zaposlitvi), ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi, z namenom, da se usposobi za kasnejše samostojno delo.

Pripravnik ni vajenec

Vajencem pripravništva ni potrebno opravljati. Vajenec, ki uspešno konča program poklicnega izobraževanja je usposobljen za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju.

Koliko časa traja pripravništvo?

Pripravništvo traja največ eno leto. Izjeme so lahko primeri v sodstvu, zdravstvu, ...

Se pripravništvo lahko podaljša ali skrajša?

Pripravništvo se lahko podaljša v primeru, ko pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega (40 ur na teden ali v primeru upravičene odsotnosti z dela nad 20 dni (razen dopusta). Podaljša se lahko za največ 6 mesecev.

Trajanje pripravništva se lahko na predlog mentorja tudi skrajša, a le do polovice določenega trajanja.

Pravice in dolžnosti pripravnika

Delodajalčeva dolžnost je, da sam usposobi pripravnika za samostojno opravljanje dela po programu, ki ga sprejme. Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti strokovni izpit. Pripravnik je v delovnem razmerju, zato mu pripadajo pravice iz njega.

Koliko plače dobi pripravnik?

Pripravnik ima pravico do osnovne plače najmanj v višini 70 odstotkov osnovne plače, ki bi jo prejel kot delavec na delovnem mestu oziroma pri vrsti dela, za katero se usposablja. Plača pripravnika ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne plače.

Ali lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi?

Delodajalec v času trajanja pripravništva pripravniku ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi razen:

  • če so podani razlogi za izredno odpoved,
  • v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca (stečaj, likvidacija) ali prisilne poravnave.

Kaj je volontersko pripravništvo?

Volonterstvo pomeni, da pripravnik ni v delovnem razmerju (ni sklenil pogodbe o zaposlitvi) in se usposablja na podlagi posebne pogodbe. Pogodba se imenuje pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva in mora biti v pisni obliki. Volonterski pripravnik za svoje delo ne prejema plačila. Več o volonterskem pripravništvu smo pisali tukaj.

Vlada volonterskega pripravništva ne podpira

Vlada RS je decembra 2014 oznanila, da sklepanje novih pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju ne podpira. Ministrstvom in vladnim službam je naložila naj ne sklepajo novih pogodb. Pripraviti morajo spremembe področnih zakonov, ki dopuščajo volontersko pripravništvo in hkrati razmisliti o nujnosti obveznega pripravništva za samostojno opravljanje dela.

Preberite tudi Javni razpis "Iz faksa takoj praksa": Porabljenih komaj 35% sredstev.

V kolikor razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca vas vabimo na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo zaposlitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/13/pripravnistvo-ni-vajenistvo-volontersko-pa-je-zastonj-in-pred-ukinitvijo/