O-STA

Vezane knjige računov: Preventivni obiski razkrili nepravilnosti

V preteklih tednih so se izvajale predvsem preventivne aktivnosti, v katerih so bili kršitelji opozorjeni na nepravilnosti in seznanjeni s predpisanimi globami za prekrške ob nepravilni uporabi vezane knjige računov. Finančna uprava RS bo v prihodnje za omenjene kršitve izvajala tudi prekrškovne postopke in globe za kršitelje so zelo visoke, zato ponovno opozarjajo na nove predpise na področju gotovinskega poslovanja.

V zadnjih tednih so izvedli 1.100 preventivnih obiskov pri zavezancih. Kljub ustrezni dostopnosti vezanih knjig računov in intenzivnem informiranju zavezancev približno 6 % zavezancev računov ne izdaja v skladu s spremenjeno zakonodajo.

Najpogostejše ugotovljene nepravilnosti so bile:

  • izdaja računov iz nepotrjenih vezanih knjig računov,
  • izdaja računov iz neveljavnih paragonskih blokov in
  • neizdajanje računov.

Namen uvedbe vezanih knjig računov

Namen uvedbe vezanih knjig računov je ureditev področja gotovinskega poslovanja in doseganje večje transparentnosti pri tovrstnem poslovanju. Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov, ki jo morajo predhodno potrditi pri Finančni upravi RS.

Do 9. 4. 2015 je 23.714 zavezancev potrdilo 49.311 vezanih knjig računov. Vezano knjigo računov morajo pri gotovinskem poslovanju uporabljati tudi tisti zavezanci, ki sicer za izdajo računov uporabljajo registrske blagajne, in sicer v primeru, ko izdaja računov ni možna zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave ali zaradi izpada električne energije.

Vezana knjiga računov - kdo, kdaj, kako?

Globe za kršitelje od 20.000 do 250.000 evrov

Nepravilnosti pri uporabi vezanih knjig računov so obravnavane kot posebno hud davčni prekršek. V primeru neustrezne izdaje računa ali nezagotavljanja izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov v vezani knjigi računov, so predpisane globe od 20.000 do 250.000 evrov.

Dolžnosti zavezancev

Zavezanci, ki morajo s Finančno upravo RS pri oddaji davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog ter obrazcev poslovati preko portala eDavki, morajo tudi potrditev vezanih knjig računov izvesti preko portala eDavki.

Zavezanci, za katere ni predpisano elektronsko poslovanje preko portala eDavki, lahko vezane knjige računov potrdijo tudi osebno v finančnem uradu. Obrazci vlog so dostopni v vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS.

Potrošniki, fotografirajte račun!

Furs poziva potrošnike, da za vsako blago ali storitev zahtevajo in vzamejo račun in jim fotografijo računa pošljejo. Na portalu eDavki je na voljo tudi aplikacija, ki potrošnikom omogoča preverjanje, ali je bil račun iz vezane knjige računov pred uporabo dejansko potrjen.

V kolikor bi se radi želeli sami naučiti voditi svoje poslovne knjige, vas vabimo na naš seminar Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/14/vezane-knjige-racunov-preventivni-obiski-razkrili-nepravilnosti/