O-STA

Plačilo DDV, ki ga zaračunate kupcem, možno tudi po plačilu računa

Podjetja in podjetniki, ki so vpisani v register zavezancev za DDV v RS, torej imajo (ali jo ravno pridobivajo) veljavno ID številko za DDV, lahko skladno s Zakonom o davku na dodano vrednost, izbirajo, ali bodo obračunani DDV, ki ga zaračunajo svojim kupcem, plačali državi šele po prejetem plačilu izdanih računov, ali pa takoj, ko je storitev opravljena oz. blago dobavljeno.

Posebna ureditev se imenuje plačana realizacija. Z zakonodajnimi spremembami je postala še bolj zanimiva, ker je bilo odpravljeno obvezno dodatno poročanje ob oddaji DDV obračuna (Priloga A). Od leta 2013 je uvedeno le letno poročanje zavezancev, ki sporočijo neplačane račune (in pripadajoče DDV-je) na dan 31.12..

Kaj posebna ureditev "plačana realizacija" zavezancem omogoča?

Bistvena razlika je v tem, da zavezanec pripravlja obračune DDV (mesečno ali trimesečno) na podlagi datumov izvršenih plačil in ne na podlagi datumov prejetih računov oz. datumov opravljene dobave blaga ali storitev. Edina omejitev, ki velja je, da se v posebno ureditev ne morejo vključiti zavezanci katerih obdavčljiv promet, v 12 mesecih, preseže ali bo presegel 400.000€.

Posebne ureditve zavezanci ne morejo uporabiti pri obračunih DDV v zvezi z uvozi in izvozi blaga ter pridobitve in nabave blaga ter storitev znotraj Unije - v teh primerih so pravila enaka kot pri ostalih zavezancih.

Za vključitev v posebno ureditev, je potrebno pravočasno obvestiti Davčni urad (eDavki) z izpolnitvijo ustreznega obrazca (glej spodaj). Pozor: če želite pričeti z uporabo posebne ureditve 01.05.2015, morate poslati obvestilo najkasneje do 15.04.2015, sicer se prvo davčno obdobje uporabe zamakne na 01.06.2015. Za prenehanje uporabe (lahko je prostovoljna ali obvezna, če se preseže limit) prav tako zavezanec obvesti DU s predpisanim obrazcem.

Obrazci za priglasitev in prenehanje uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji (kot pripomoček davčnim zavezancem):

Prvi obrazec je namenjen zavezancem, ki že imajo identifikacijsko številko za namene DDV in že delujejo kot zavezanci za DDV po splošni ureditvi ter želijo preiti na posebno ureditev po plačani realizaciji.

§ Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji
Navodilo za predložitev obvestila o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

Drugi obrazec je namenjen zavezancem, ki predložijo zahtevek za identifikacijo za namene DDV.

§ Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji
Navodilo za predložitev obvestila o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

Tretji obrazec pa je namenjen zavezancem, ki bodo želeli prenehati uporabljati posebno ureditev.

§ Obvestilo o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji
Navodilo za predložitev obvestila o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

Več o DDV-ju in ostalih obveznostih, ki jih imajo podjetniki, lahko izveste na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Sabina Dimnik, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/16/placilo-ddv-ki-ga-zaracunate-kupcem-mozno-tudi-po-placilu-racuna/