O-STA

Regres: Plačilo "na roke" ni dopustno, odpovedati pa se mu je mogoče tudi ustno

Letni dopust in regres za letni dopust določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavec, ki ima zakonsko pravico do letnega dopusta ima prav tako pravico do regresa za letni dopust. Višina regresa je zakonsko določena in sicer najmanj v višini minimalne plače.

Tako delavske pravice določa zakon. Za podatke o tem, kako se zakon krši in do kakšnih sporov prihaja med delavci in delodajalci, smo preverili sodno prakso Višjega delovnega in socialnega sodišča.

Drugačno izplačilo regresa

Delavcu pripada regres za letni dopust, ko pridobi pravico do izrabe letnega dopusta. Regres pripada delavcu enkrat letno in se izplača do konca julija tekočega leta, delavec in delodajalec pa se lahko dogovorita tudi o drugačnem načinu izplačila tega prejemka, vendar mora pravdna stranka, ki se na to sklicuje, dokazati obstoj takšnega dogovora.

Zamudne obresti ob neizplačilu regresa

Delavec je bil v spornem letu upravičen do celotnega letnega dopusta, zato mu pripada celoten regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Ker je regres zapadel v plačilo 1. julija tega leta, je delodajalec s plačilom v zamudi, zato je delavec upravičen tudi do izplačila zakonskih zamudnih obresti.

Petletni zastaralni rok

Regres za letni dopust ni občasna dajatev, tako da za zastaranje velja splošni petletni zastaralni rok, obresti od neizplačanega regresa za letni dopust pa so stranska terjatev, ki zastara v zastaralnem roku treh let.

Delavec se lahko odpove pravici do regresa za letni dopust

Veljavna je le taka odpoved delavca svoji pravici, ki je izrecna za posamezno vrsto pravice. Odpoved mora biti pisna oz. izrecna, da se delavec odpoveduje pravici do plačila regresa.

Delodajalec mora dokazati izplačilo "na roke"

Ker delodajalec ni dokazal, da je zaposlenemu v spornem obdobju v gotovini oziroma na roko proti podpisu na blagajniški prejemek izplačala plačo in regres za letni dopust, je tožbeni zahtevek tožnika za plačilo teh terjatev utemeljen.

Plačilo regresa za letni dopust "na roke" ni dopustno

Če je delodajalec zaposleni iz naslova plače na roke izplačeval višje zneske od tistih, ki so razvidni iz plačilnih list, oz. iz povzetkov obračuna prejemkov, kar glede na finančne predpise ni dopustno (ker se s tem delodajalec in delavec izogneta plačilu dajatev iz bruto plač, to je davkov, prispevkov in dohodnine), to še ne pomeni, da je s tem zaposleni plačal regres za letni dopust (ki ga morajo delodajalci obračunavati v bruto zneskih in odvesti predpisani davek). Ker delodajalec ni uspel dokazati, da so dodatna višja mesečna plačila predstavljala plačilo regresa za letni dopust, je zaposlena upravičena do regresa.

Nadaljujte branje z drugim delom članka Regres: Zaposlenemu poleg regresa pripada tudi odškodnina za neizkoriščen dopust.

V primeru, da potrebujete pomoč pri pripravi odločb za odmero dopusta, lahko pokličete naše pravne svetovalce na 01 600 15 30 ali jim pošljite e-mail na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/21/regres-placilo-na-roke-ni-dopustno-odpovedati-pa-se-mu-je-mogoce-tudi-ustno/