O-STA

Nadurno delo: Če je odrejeno, je delavec upravičen do izplačila

Določbe glede delovnega časa in opravljanja nadurnega dela ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo je lahko določen krajši delovni čas, vendar ne sme biti krajši od 36 ur na teden. Več o tem, kdaj je delavec dolžan opravljati nadurno delo smo pisali že tukaj.

Preverili smo sodno prakso Višjega delovnega in socialnega sodišča z namenom, da vam približamo pravice in dolžnosti pogodbe o zaposlitvi glede na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Prvi del članka najdete tukaj.

Dodatek za nadurno delo samo v primeru odredbe s strani delodajalca

Delavec je upravičen do plačila dodatka za nadurno delo samo v primeru, da mu takšno delo delodajalec odredi. V konkretni zadevi je bilo tožniku nadurno delo odrejeno. Delavec je namreč opravljal prevoze v tujini po navodilu delodajalčeve stranke, ki mu je odrejala destinacije njegovih poti in brez dvoma tudi časovni okvir, v katerem morajo biti te poti opravljene. Zato je delavec upravičen do plačila dodatka za nadurno delo.

Nadurno delo se lahko prizna tudi brez pisne odredbe

Voznik tovornega vozila se je skliceval, da je v spornem času delal tudi več kot 8 ur na dan, to je predvsem v času, ko je prišlo do nakladanja ali razkladanja tovornjaka oz. so se vožnje časovno zavlekle, opravil je večje število nadur, vendar je dobil izplačano samo osnovno plačo. Sodna praksa je že zavzela stališče, da je delavec upravičen do plačila nadurnega dela tudi, če mu tega delodajalec ni izrecno odredil, je pa zanj vedel. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opravi o cestnih prevozih predpisuje, kaj se šteje za delovno čas mobilnih delavcev v cestnih prevozih, pri čemer tudi določa kvoto najdaljšega tedenskega delovnega časa. Vendar to ne pomeni, da voznik, ki je prekoračil predpisano kvoto, ne bi bil upravičen do plačila preko predpisanega delovnega časa, saj za prekoračitev, ki je objektivne narave, ne more biti odgovoren.

Pogodba o zaposlitvi brez omejitve delovnega časa

Delodajalec in zaposlena sta se s pogodbo o zaposlitvi izrecno dogovorila, da zaradi narave dela ne bo mogoče upoštevati omejitev delovnega časa, zato sta se v pogodbi o zaposlitvi dogovorili, da so v mesečni bruto plači zajete vse opravljene ure. Glede na takšno določbo v pogodbi o zaposlitvi ter ob dejstvu, da delodajalec zaposleni ni odredil dela preko polnega delovnega časa, zaposlena ni upravičena do dodatnega plačila za ure, opravljene nad polnim delovnim časom.

Delavec drugače kot z nadurami ni mogel opraviti dela

Delavcu so nadrejeni delavci odrejali delo v takem obsegu in s takimi časovnimi roki, da ga je bilo objektivno mogoče opraviti le z ostajanjem v službi preko polnega delovnega časa, torej z opravljanjem nadur. Kljub izostanku izrecne odredbe nadurnega dela, je glede na opisane okoliščine treba šteti, da je bilo nadurno delo odrejeno in je delavec upravičen do plačila za takšno delo.

Prvi del članka najdete na povezavi.

Potrebujete pravno pomoč? Pokličite naše pravne svetovalce na 01 600 1530 ali pošljite povpraševanje na data@data.si.

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/23/nadurno-delo-ce-je-odrejeno-je-delavec-upravicen-do-izplacila/