O-STA

Koledar poročanja maj 2015

Datumi in obrazci, ki jih v maju 2015 ne smete zamuditi.

Rok oddajeObveznost
Do 10. 5.

Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2015
Do 11. 5.

Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2015

Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2015

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za april 2015); obrazec se oddaja tudi za ODD
Do 15. 5.

Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2015

Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v aprilu 2015

Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v aprilu 2015

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost, za april 2015 (zadnji rok za upoštevanje nove zavarovalne osnove)

Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za april 2015 (prispevki za ZZ 32,72 EUR, prispevki za PIZ so 32,20 EUR)

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače, za april 2015

Obračun in plačilo požarne takse za april 2015
Do 18. 5.

Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za april 2015

Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2015
Do 20. 5.

Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za april 2015

Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za april 2015

Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za april 2015

Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2015

Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za april 2015

Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2015 Obrazec DDV-O za april 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2015 (op. plačilo DDV je 29. 5.)
Do 21. 5.

Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. aprila (začetek vnosa 14. 5.)
Do 29. 5.

Obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2015

Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za april 2015

Obračun davka na finančne storitve za april 2015

Obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2015 izplačani samostojno
Do 31. 5.

Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za april 2015

Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2015

Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2015 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači

Želite izvedeti več o obveznostih, ki jih imajo podjetniki? Vse pomembne informacije lahko dobite na našem seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na seminar

Pripravila: Anja Grahek in Peter Bržan, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/04/30/koledar-porocanja-maj-2015/