O-STA

Izplačilo nadomestila za letni dopust ni zakonito

V prvem članku smo pisali o pravicah delavcev glede koriščenja letnega dopusta, v drugem članku pa smo vam med drugim predstavili posebne kriterije, s katerimi dobite pravico do daljšega letnega dopusta. V tretjem delu vam bomo s pomočjo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) odgovorili še na nekaj pogostih vprašanj glede letnega dopusta.

Ali se bolniška odsotnost, prazniki, sobote ali nedelje in druge opravičene odsotnosti odštevajo od letnega dopusta?

Ne, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe, prazniki in dela prosti dnevi, sobote in nedelje, ko delavec sicer ne dela ter drugi primeri opravičene odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve letnega dopusta, kolikor padejo taki dnevi v čas izrabe letnega dopusta.

Ali delavec lahko izrabi letni dopust v več delih? Kdo odloča o tem, kdaj gre delavec lahko na dopust?

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem da mora en del trajati najmanj dva tedna. Deljena izraba letnega dopusta je le možnost in ne obveznost, zato je mogoča tudi izraba letnega dopusta v enem delu. O načinu in času izrabe odloča delodajalec, pri tem pa mora upoštevati tudi možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter njegove družinske obveznosti in ne samo potrebe delovnega procesa. Delodajalec mora torej omogočiti delavcu, da ga ta predhodno seznani s svojimi predlogi oziroma potrebami za izrabo letnega dopusta.

Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. Poleg tega ima vsak delavec še en dan letnega dopusta pravico izrabiti na dan, ki ga sam določi, o čemer pa mora delodajalca obvestiti najmanj tri dni pred izrabo. Nekatere kolektivne pogodbe določajo večje število dni dopusta, s katerimi lahko delavec prosto razpolaga. Delodajalec lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta na dneve, ki jih ima delavec pravico sam določiti samo pod pogojem, če bi odsotnost delavca na te dni resneje ogrozila delovni proces.

Ali se mora ves letni dopust izrabiti v tekočem koledarskem letu ali pa se lahko en del dopusta prenese v naslednje leto?

Preostanek dopusta iznad dveh tednov lahko delavec v dogovoru z delodajalcem prenese v naslednje koledarsko leto in ga izrabi do 30. junija. Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto in delavec je dolžan do konca tekočega koledarskega leta tudi izrabiti najmanj dva tedna dopusta. Dolžnost delodajalca pa je, da delavcu zagotovi izrabo celotnega letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, zato mora delovni proces organizirati tako, da bo to svojo zakonsko obveznost lahko tudi izpolnil.

Koliko dopusta mora zagotoviti nov delodajalec, če delavec med letom zamenja službo?

Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem letu, razen če se dogovori z delodajalcem drugače. Za vsak mesec dela pri posameznem delodajalcu delavcu pripada 1/12 letnega dopusta po kriterijih za odmero letnega dopusta, ki veljajo pri posameznem delodajalcu. Pri izračunu sorazmernega dela se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan dopusta.

Ali delodajalec lahko namesto letnega dopusta delavcu izplača nadomestilo? Ali se delavec lahko odpove letnemu dopustu?

Ne, delavec se ne more odpovedati pravici do letnega dopusta niti enostransko z izjavo niti z dogovorom z delodajalcem. Tudi če bi delavec podpisal izjavo, s katero bi se odpovedal letnemu dopustu, bi bila taka izjava neveljavna. Prav tako bi bil neveljaven sporazum med delavcem in delodajalcem, s katerim bi se dogovorila za izplačilo nadomestila namesto izrabe letnega dopusta. Zakon določa eno samo izjemo, ko je tak dogovor dovoljen in sicer ob prenehanju delovnega razmerja.

Preberite tudi:

Razmišljate o zaposlitvi za novega "sodelavca", pa ne veste, katera oblika zaposlitve bi bila najprimernejša iz stroškovnega vidika? Vabljeni na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na seminar

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/04/izplacilo-nadomestila-za-letni-dopust-ni-zakonito/