O-STA

Normiranci: Prihodkovni limit se preverja za vsako leto posebej

V prvem delu članka smo pisali o tem, da novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K) določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Pogoj za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pri zavezancih, ki na novo pričnejo opravljati dejavnost ni pogojen z višino prihodkov. Pri ostalih zavezancih, ki že poslujejo je pogoj, da v davčnem letu pred tem davčnim letom prihodki ne presegajo 50.000 eur ali 100.000 eur v kolikor je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Pogosta vprašanja glede tega, koga lahko zaposlijo normiranci

Ali se kot oseba, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, lahko šteje oseba, ki je pri zavezancu zaposlena za 4 ure, za 4 ure pa prejema pokojnino?

Ta oseba se ne šteje za osebo, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas.

Ali se kot oseba, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, lahko šteje zaposlena oseba, ki je upravičena do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost ali do sorazmernega dela delnega plačila za izgubljeni dohodek zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva?

Ta oseba se ne šteje za osebo, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas.

Zavezanec je na podlagi priglasitve pričel z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov prvič za davčno leto 2013. Za davčno leto 2013 je presegel prihodkovni limit 50.000 evrov. V primeru, da bo zavezanec tudi za davčno leto 2014 presegel prihodkovni limit 50.000 evrov, vendar v vsakem posameznem letu manj kot 100.000 evrov, se postavlja vprašanje, ali bi ta zavezanec moral prenehati ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in za davčno leto 2015 ugotavljati davčno osnovo skladno s splošnimi pravili ZDDPO-2?

Prihodkovni limit se preverja za vsako posamezno leto posebej po pogojih, ki se uporabljajo za davčno leto, za katero se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Izpolnjevanje pogojev za davčno leto 2014 se torej preverja po pogojih, veljavnih v davčnem letu 2014 (pogoji veljavni pred spremembo novele ZDDPO-2K), izpolnjevanje pogojev za davčno leto 2015 pa se bo preverjalo po pogojih, veljavnih v davčnem letu 2015 (pogoji veljavni po sprejetju novele ZDDPO-2K).

Na podlagi navedenega tak zavezanec lahko tudi v letu 2015 ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov pod pogojem, da je pri zavezancu v koledarskem letu 2014 vsaj ena oseba obvezno zavarovana za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Prvi del članka najdete tukaj.

Želite izvedeti več? Obiščite naš seminar Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Prijava na seminar

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/05/normiranci-prihodkovni-limit-se-preverja-za-vsako-leto-posebej/