O-STA

Kdaj mora zavezanec sam vložiti napoved za odmero dohodnine?

Od leta 2008 dalje (prvič pri odmeri dohodnine leto 2007) se za odmero in poračun dohodnine na letni ravni uporablja nova ureditev. Davčni organ zavezancem posreduje informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način so zavezanci razbremenjeni vlaganja davčnih napovedi, davčni organ pa obdelave teh napovedi.

Informativni izračun dohodnine 2014

Davčni organ bo informativni izračun posredoval zavezancem najkasneje do 15. junija 2015.

Kdaj mora zavezanec sam vložiti napoved za odmero dohodnine?

Zavezanec mora vložiti napoved za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo davčno leto, pa je imel v letu, za katerega se odmerja dohodnina

  • obdavčljive dohodke višje od višine splošne olajšave (za leto 2014 je to 3.302,70 evra) ali
  • če zavezanec izpolnjuje pogoje za priznanje študentske olajšave in njegovi dohodki za opravljanje začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda RS za zaposlovanje presegajo 75 % zneska splošne olajšave (2.477,03 evrov za leto 2014) ali
  • je poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, dosegel dohodke, ki presegajo 80 evrov oziroma je bila od pokojnine odtegnjena in plačana akontacija dohodnine oziroma je davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine od pokojnine uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane.

Rok za vložitev napovedi za leto 2014 je v tem primeru do 31. julija 2015.

Odločba o odmeri dohodnine

Odločbo o odmeri dohodnine izda davčni organ v primeru, ko zavezanec sam vloži napoved za odmero dohodnine ali ko zoper informativni izračun dohodnine v roku vloži ugovor oziroma dopolnjen informativni izračun. V teh primerih davčni organ preveri navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izda odločbo. Z dnem vročitve odločbe začneta teči rok za izpolnitev davčne obveznosti in rok za vložitev pritožbe, ki traja 15 dni od vročitve odločbe.

Rok za izdajo odločbe je 31. oktober.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/06/kdaj-mora-zavezanec-sam-vloziti-napoved-za-odmero-dohodnine/