O-STA

Odmera letnega dopusta z odločbo zakonsko obvezna, sicer grozijo globe

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa globe od 750 do 2000 evrov za delodajalce (pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike oziroma posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost), ki kršijo pravice delavcev.

Prvi del prispevka najdete tukaj, nadaljevanje o kršitvah, na katere morajo paziti delodajalci pa preberite v nadaljevanju.

10. Delodajalec delavcu ne izplača plače

Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca, najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Delodajalec je dolžan pisno predhodno obvestiti delavce o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne. Morebitna plačila v naravi se zagotavljajo na v pogodbi o zaposlitvi dogovorjen način, glede na vrsto dela in obstoječe običaje.

Preberite tudi Kako je sestavljena plača?

11. Delodajalec pobota svojo terjatev do delavca brez delavčevega pisnega soglasja

Delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez njegovega pisnega soglasja pobotati s svojo obveznostjo plačila.

12. Delodajalec delavcu ne izplača nadomestila plače

Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca.

Preberite tudi V katerih primerih vam pripada nadomestilo plače?

13. Delodajalec pripravniku oziroma delavcu na usposabljanju ne izplača plače

Pripravnik oziroma delavec, ki se usposablja oziroma uvaja v delo, ima pravico do osnovne plače najmanj v višini 70 odstotkov osnovne plače, ki bi jo prejel kot delavec na delovnem mestu oziroma pri vrsti dela, za katero se usposablja. Plača pripravnika oziroma delavca, ki se usposablja oziroma uvaja v delo, ne sme biti nižja od minimalne plače, določene z zakonom.

Preberite tudi Pripravništvo ni vajeništvo, volontersko pa je zastonj in pred ukinitvijo.

14. Odmera letnega dopusta ni določena do 31. marca

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Preberite več v članku Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih.

15. Delodajalec delavki naloži opravljanje dela v nasprotju z zakonom

V času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, delavka ne sme opravljati del, ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali delovnim pogojem, ki se določijo z izvršilnim predpisom.

16. Delodajalec delavcu, ki še ni dopolnil 18 let, naloži opravljanje dela v nasprotju z zakonom

Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se ne sme naložiti:

  • dela, ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo,
  • dela, ki objektivno presega njegove telesne in psihološke sposobnosti,
  • dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni, karcinogeni, ki povzročajo dedne genske poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku ali kako drugače kronično vplivajo na človekovo zdravje,
  • dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,
  • dela, ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali pa zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposobljenosti,
  • dela, ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij,

in ki se podrobneje določijo z izvršilnim predpisom.

[oblacek id=5 txt="Delodajalci, delojemalci, imate pravno dilemo?" link='Pošljite povpraševanje!']

Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se tudi ne sme naložiti dela, pri katerem je izpostavljen dejavnikom tveganja in postopkom ter del, ki se podrobneje določijo z izvršilnim predpisom, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost za varnost, zdravje in razvoj delavca.

Varstvo in zdravje pri delu

17. Delodajalec starejšemu delavcu brez njegovega soglasja odredi nadurno ali nočno delo

Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Preberite tudi Nočno delo med drugim prepovedano starejšim delavcem.

Preberite prvi del prispevka: Do 2000 evrov globe, če regres ne bo na računih zaposlenih do 1. julija.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca, pa ne veste, kaj je trenutno za vaše podjetje najbolj optimalno iz stroškovnega vidika? Obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?, kjer boste dobili vpogled v različne pogodbe, na podlagi katerih lahko zaposlite novega sodelavca.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/11/odmera-letnega-dopusta-z-odlocbo-zakonsko-obvezna-sicer-grozijo-globe/