O-STA

Olajšave za zaposlitev pripomogle k manjšanju brezposelnosti mladih

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo konec aprila registriranih 27.665 brezposelnih oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 4.246 oseb oziroma 13,3% manj kot aprila 2014. V primerjavi z marcem 2015 se je brezposelnost mladih znižala za 1.348 oseb oziroma za 4,6%.

V letošnjem letu (januar - april) se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 11.0068 mladih, kar je 15 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. 8.973 brezposelnih mladih je v tem obdobju dobilo delo. V programe aktivne politike zaposlovanja se je v prvih štirih mesecih vključilo 5.165 mladih.

V zadnjem obdobju je bilo za spodbujanje zaposlovanja in čim hitrejši prehod iz izobraževanja v zaposlitev opravljeno veliko dela in izvedenih ukrepov za mlade. Tako sistemskih, dolgoročnih, kot tudi kratkoročnih. Nekaj ključnih ukrepov:

[oblacek id=5 txt="Potrebujete pomoč pri pripravi pogodb za zaposlitev?" link='Pošljite povpraševanje!']

  • okrepitev svetovalnega dela z mladimi brezposelnimi na ZRSZ;
  • izvajanje ukrepov Jamstva za mlade:
  • interventni ukrep oprostitev plačila prispevkov delodajalca; Delodajalci lahko na podlagi interventnega zakona uveljavijo olajšave za zaposlitev, če za nedoločen čas zaposlijo brezposelno osebo, mlajšo od 30 let. V tem primeru je delodajalec za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca. Olajšave za zaposlitev lahko delodajalci uveljavljajo do konca leta 2015.
  • nadgradile so se storitev vseživljenjske karierne orientacije, e-storitve in storitve informiranja in obveščanja javnosti;
  • ZRSZ je nadgradil in povečal sodelovanje z delodajalci.

Preberite tudi Subvencije za zaposlovanje novih kadrov so še na voljo.

Vas zanimajo glavne značilnosti posameznih oblik dela in obdavčitev različnih oblik zaslužka? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/18/olajsave-za-zaposlitev-pripomogle-k-manjsanju-brezposelnosti-mladih/