O-STA

Minimalna plača bo zaposlenim ostala kljub izvršbam

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Predlog ZIZ-K). Predlog zakona odpravlja pomanjkljivosti trenutno veljavne ureditve in uresničuje ustavno načelo socialne države, med drugim bo po novem onemogočena izvršba na neto minimalno plačo.

Minimalna plača v letu 2015

Minimalna bruto plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2015 dalje znaša 790,73 €. Več o tem smo pisali že tukaj.

Po trenutno veljavnem zakonu varovani znesek glede na višino bruto minimalne plače, letos postavljene pri 790,73 evra, znaša 553,51 evra, po novem pa naj bi dosegel 600,95 evra. Predlog zakona namreč predlaga zvišanje varovanega zneska, ki mora ostati po izterjavi tako imenovanih navadnih terjatev, s 70 na 76 odstotkov bruto minimalne plače.

Varovani znesek pri izterjavi tako imenovanih privilegiranih terjatev (preživnine) bo ostal pri 50 odstotkih bruto minimalne plače.

Menite, da si za svoje delo zaslužite višje plačilo? Različne oblike dela prinašajo različne obdavčitve. Za več informacij o oblikah dela in zaslužkih obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/20/minimalna-placa-bo-zaposlenim-ostala-kljub-izvrsbam/