O-STA

Ustanovitev podjetja: Za samozaposlene delna oprostitev prispevkov

Oseba, ki opravlja samostojno pridobitno dejavnost- samostojni podjetnik - je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, so obvezno zavarovane. Pravna podlaga za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podjetnikov je podana v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Obvezno se zavarujejo tudi osebe, ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

Ustanovitev podjetja omogoča samozaposlenim oprostitev dela prispevka v prvih 24 mesecih poslovanja

Z namenom omogočiti lažji začetek poslovanja in spodbujanja samozaposlitev, je ZPIZ-2 uvedel tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. Navedena olajšava se uveljavlja samo takrat, ko je oseba zavarovana na podlagi 15. člena ZPIZ-2 (samozaposlene osebe) in ne velja za osebe, vključene v zavarovanje na podlagi drugih določb zakona.

Oprostitev plačila dela prispevka zavarovanca in dela prispevka delodajalca za samozaposlenega velja, če je bil prvi vpis v poslovni register ali drug register oziroma evidenco izveden 1. 7. 2013 ali kasneje, znaša pa:

v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v predpisan register 50 % zneska prispevkov ter

v naslednjih 12 mesecih 30 % zneska prispevkov.

Če je bil pred registracijo pridobitne dejavnosti samostojnega podjetnika zavarovanec že vpisan v poslovni register na podlagi druge dovoljene (poklicne) dejavnosti, čeprav ne gre povsem za isto dejavnost, se vpis pridobitne dejavnosti samostojnega podjetnika ne šteje kot prvi vpis v poslovni register. Pogoj prvega vpisa v poslovni register izpolnjuje le zavarovanec, ki predhodno nikoli ni opravljal samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v katerikoli register samostojnih zavezancev.

Samozaposlenim zavarovancem, ki so registrirali samostojno dejavnost v času, ko so bili prednostno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, pred potekom dveh let od vpisa v poslovni register pa je delovno razmerje prenehalo in so zavarovani kot samozaposlene osebe, se delna oprostitev plačila prispevkov prizna za čas od prijave v zavarovanje kot samozaposlena oseba, vendar le za preostanek dveletnega obdobja po prvem vpisu v poslovni register.

Razmišljate o ustanovitvi lastnega podjetja, pa bi readi izvedeli več o prednostih in slabostih zaposlitve oziroma samozaposlitve? Vabljeni na naš brezplačni seminar Zaposlitev in samozaposlitev?

Prijava na izobraževanje

V kolikor pa ste se za samostojno podjetniško pot že odločili in imate še konkretna vprašanja v zvezi s postopki pred, po in po ustanovitvi podjetja, pa vas vabimo, da se udeležite našega brezplačnega Skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/20/ustanovitev-podjetja-za-samozaposlene-delna-oprostitev-prispevkov/